Šta su pakerice, kako rade i zašto su postale nezamenjive na poljoprivrednim gazdinstvima?

Mašine za pakovanje u otvorene vreće rade baš ono što sam naziv sugeriše – pakuju proizvode, a zatim zatvaraju vreće koje su spremne za dalju distribuciju. Pogodne su za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda, a kome su sve potrebne i koje su njihove prednosti odgovaramo u nastavku teksta.

Ako niste poljoprivredni proizvođač, teško da vam je misao o pakericama ikada prošla kroz um. Međutim, ako se bavite poljoprivrednom proizvodnjom svesni ste koliko su neophodne. Naravno, proizvode u zrnu, recimo kukuruz u klipu, možete isporučiti i u prikolicama, ali ako odlučite da zaradite više, tako što ćete prodavati prerađene proizvode, morate ih prikladno zapakovati u odgovarajuću ambalažu.

Industrijski pogoni velikih kompanija decenijama unazad oslanjaju se na pakerice kao završni korak proizvodnje. Upotreba pakerica na poljoprivrednim gazdinstvima jeste isplativa investicija, ali zaživela je tek poslednjih godina, dok su se pre plaćale najamne usluge pakovanja.

Karakteristike pakerica variraju, ali ono što je svima zajedničko jeste automatizovan rad koji olakšava i ubrzava pakovanje. Koji model pakerica je vama potreban zavisiće od proizvoda koji želite da pakujete, ali i od željene brzine rada, vrste vreća i ostalih prioriteta.

Kako mašine za pakovanje u otvorene vreće rade, od čega se sastoje i koji model vam je potreban? Odgovore donosimo u nastavku teksta.

Šta se sve može pakovati pakericama?

Mašine za pakovanje zrnastih proizvoda spadaju u red mašina za pakovanje u otvorene vreće, a najviše se koriste u prehrambenoj industriji. Kao što smo već spomenuli u uvodu, one pakuju zrnaste sirovine, ali i sitno zrno, kao i praškaste materijale.

Neke od prehrambenih namirnica koje se pakuju pakericama su hrana – šećer, kristal ili prah, sve vrste brašna, griz, soja, sojini proizvodi, kakao, kikiriki, kafa, orašasti voćni plodovi i druge.

Međutim, mašine za pakovanje u otvorene vreće imaju i druge primene. One pakuju i proizvode u granulama (hrana za kućne ljubimce ili stočna hrana), ogrevne materijale (pelet, briketi, ćumur), neorganska đubriva i drugo. 

Pakerice rade sa vrećama kapaciteta od 5 do 50kg, a koriste džakove od papira (natron), plastike (polipropilen ili polietilen) ili tekstila.

Kako rade mašine za pakovanje u otvorene vreće?

Rad svih modela pakerica za pakovanje zrnastih proizvoda je automatizovan. Unapred možete podesiti parametre pakovanja (željenu težinu, brzinu rada, model vreće) i pustiti mašinu da sama dozira i pakuje proizvode. 

Mašine za pakovanje zrnastih proizvoda se sastoje od sledećih elemenata:

Koš sa mešačem

U koš sa mešačem se sipaju željeni praškasti, zrnasti ili sitno zrnasti materijali koje je potrebno upakovati. Koš poseduje mešač koji neprestano meša proizvod, kako bi materijal stalno propadao u pužni transporter. Zahvaljujući košu sa mešačem priliv materijala je konstantan, ne dolazi do zastoja ili zaglavljivanja u levku koša.

Dozirni sistem

Dozirni sistem se puni putem pužnog transportera ili ručno, a može biti težinski ili zapreminski. . Dozirni sistemi poseduju ugrađene vibracije, koje takođe omogućavaju lakše curenje materijala prilikom punjenja i smanjuju mogućnost zastoja ili zaglavljivanja. Dozirni sistemi mogu biti i bez vibracija, ako su proizvodi koji se pakuju dovoljno sitni i lako pokretljivi.

Zapreminski dozirni sistemi željenu količinu proizvoda za punjenje odmeravaju mernom koficom ili brojem obrtaja zavojnog vretena, koje transportuje proizvod do vreće. Težinski dozirni sistemi mere količinu proizvoda pomoću autokorektivne vage visoke preciznosti.

Mehanizam za oblikovanje vreće

Mehanizam za oblikovanje vreće otvara vreće (papirne, plastične ili tekstilne) i namešta ih u odgovarajući položaj pre procesa punjenja. Na ovaj način ne dolazi do rasipanja materijala, već količina završava u vreći. 

Mehanizam za vertikalno zavarivanje vreće

Mašine za pakovanje sa mehanizmom vertikalnog zavarivanja uglavnom koriste zapreminski dozirni sistem. Mehanizam ima ugrađen merač broja obrtaja zavojnog vretena. Kada dostigne broj obrtaja koji je potreban za punjenje određene količine materijala, automatski dobija signal za zaustavljanje doziranja, što je znak da je spirala u vreću usula dovoljnu količinu materijala.

Mašina za pakovanje sa vertikalnim sistemom zavarivanja se isporučuje sa kragnom koja je namenjena za određeni opseg doziranja proizvoda – recimo od 5 do 20kg. Kako bi mašina za pakovanje imala širu primenu, kragne se mogu poručiti odvojeno, u mernim rasponima koji vam odgovaraju. Tako ćete moći da punite manje ili veće vreće – shodno vašim potrebama.

Mehanizam za horizontalno zavarivanje vreće (jaram)

Mehanizam za horizontalno zavarivanje, koji se još naziva i jaram, automatski se podiže i spušta uz pomoć pneumatskog cilindra kako bi zatvorio vreću.

Povlakač folije

Povlakač folije povlači foliju na vrećama uz pomoć dve gumene trake koje su priljubljene uz vertikalnu cev kragne. Može povlačiti folije i pomoću jarma, mehanizma za horizontalno zavarivanje vreća, dok jaram drži kesu kako bi je zatvorio i zavario dno naredne kese. 

Koje su prednosti posedovanja pakerice?

Prednosti pakerica su brojne, ali izdvojićemo najbitnije:

  • Pakuju gotovo sve vrste proizvoda. Bilo da je u pitanju hrana ili neki drugi materijal koji je u zrnu ili prahu, namena pakerica je raznovrsna i pokriva širok spektar proizvoda.
  • Skraćuju vreme pakovanja. Proces pakovanja zrnastih materijala, najpre žitarica, se nekada odvijao ručno i oduzimao je mnogo vremena i energije. Danas, uz pomoć pakerica, pakovanje je automatizovano. Mašine za pakovanje zrnastih proizvoda dostižu maksimalnu brzinu od 800 vreća na sat, što zadovoljava sve obime proizvodnje – to je naročito bitno ako izvozite proizvode ili hitno treba da isporučite veliku količinu.
  • Štede vaš novac. Ukoliko ne posedujete pakericu, morate plaćati uslugu najamnog pakovanja. Pakerica nije mala investicija, ali isplatiće svoju cenu u svega par poljoprivrednih sezona.
  • Smanjuje potrebu za radnom snagom. Obzirom da je rad pakerica gotovo u potpunosti automatizovan, ove mašine isključuju potrebu za plaćanjem radne snage na poslovima pakovanja.