Prerada, klasiranje i pakovanje voća i povrća

Na koji se način plasira roba sa polja, iz staklenika nakon berbe, vađenja ili žetve?

 

  • direktnom prodajom. Tada je cena proizvoda niža, ali nema ulaganja u postupak prerade i smeštaja
  • prodajom nakon skladištenja – najčešće je proizvod uskladišten na kraći ili duži period i pušta se na tržište kad se pojavi potražnja za tim proizvodom
  • prodajom nakon prerade, gde je proizvod opran i klasiran i upakovan, što daje dodatnu vrednost proizvodima – naročito kad su u pitanju kupci sa evropskog tržišta ili moderni supermarketi.

Kupci u današnje vreme žele istu količinu i kvalitet proizvoda tokom cele godine. Kao da ne postoji više sezona za određeno voće i povrće. Kada ne postoje raspoložive količine na domaćem tržištu, proizvodi se uvoze iz inostranstva.

Optimalna snabdevenost proizvodima sa polja i ostvarenje ujednačenog kvaliteta su uslovi da se postane snabdevač prerađivačke industrije i supermarketa. U praksi postoji niz postupaka koje osiguravaju dostavu zdravih i svežih poljoprivrednih proizvoda do supermarketa i pijaca.

Berba voća i povrća

Pri berbi, žetvi ili vađenju ploda iz zemlje, mora se dobro voditi računa o gubicima. Ljudski faktor je pre svega taj koji treba da pomogne smanjenju oštećenja ploda. Plodove voća (npr. jabuke) je najbolje brati ručno u vreće ili korpe za berbu. Breskve isto tako, dok su jagode veoma osetljive pa je dobro postaviti najlon ispod i oko stabljike da se plod ne isprlja od zemlje i radi lakšeg branja.

Danas postoje zaista savršene mašine i oruđa koje ljudski rad bacaju u drugi plan, ali su one skupa investicija i često nedostpune našim poljoprivrednicima. Što se povrća tiče, danas postoje kombajni specijalno prilagođeni za vađenje krompira i šargarepe, ali uz poboljšane uslove rada (čak i u našoj zemlji gde je veoma niska cena rada) ipak je najbolji učinak i kvalitet ploda uz angažovanje radnika.

Samohodne platforme su jedna od tehnika gde je ljudski rad neohopdan. To je vrsta prikolice koju poljem sa kog se plodovi vade iz zemlje vuče traktor ili slična mehanizacija. Sastoji se od nekoliko platformi:

na prvoj se odlažu plodovi kupusa, šargarepe odmah po branju
na drugoj platformi se čiste i klasifikuju u sanduke za transport trakom koja ih vodi do
treće platforme u vidu odvojene prikolice koja ih na kraju transportuje do ekonomskog dvorišta u kom se skupljaju i odnose na skladištenje u hladnjaču.

Pakovanja za transport su različita, plodovi mogu biti u rinfuzi, u prikolicama i tovarnim sanducima kamiona ili pakovani u ambalažu koja koja ide odmah u supermarkete.

Još informacija o voćarstvu pratiti http://www.agromedia.rs/agro-teme/vocarstvo.

Pranje

Sirovi proizvodi sa polja ili skladišta imaju neujednačene veličine, kvalitet i izgled. Da bi se obezbedila uniformnost u pogledu kvaliteta i veličine ploda, neophodno je da se proizvod opere i sortira. Mašine za pranje mogu biti za:

– suvo pranje i čišćenje (kada se koriste četke i spirale) i
– mokro pranje, naravno – vodom, pomoću sunđera, mlaznica i potapanjem u vodu.

Suvim pranjem se čiste npr. crni luk i krompir rotirajućim četkama koje protrljavanjem uklanjaju zemlju i druge nečistoće. Mokrim pranjem se pere paradajz koji se stavlja na pokretnu traku iznad koje su rasprskivači koji prskaju vodu po plodovima, a nakon toga se oni suše vazduhom pod pritiskom i sunđerima koji skupljaju poslednje tragove pesticida

– pranje potapanjem se retko primenjuje, uglavnom u fabrikama za preradu i konzerviranje kod veoma zaprljanih voćki ili povrća.

Na konkretnom primeru jagoda, pogledajte poljoprivrednu emisiju Svet poljoprivrede:

Klasiranje

Na tzv. inspekcionim stolovima se vrši primarna separacija plodova gde se grubo odvajaju plodovi koji ne zadovoljavaju po kvalitetu, oni koji su oštećeni u transportu, presečeni ili nagnječeni.

Mašine za klasiranje su sastavni deo linije prerade. Plodovi se razvrstavaju u grupe i to prema veličini, težini i boji. Ti su uređaju mehanički, tj. elektronski i imaju senzore i softvere koji vode evidenciju o količinama po klasama, vremenu rada i slično.

Po veličini se klasiraju krompir i crni luk, po težini šargarepa i plavi patlidžan, tikvice i krastavac, a paradajz po boji i veličini.

Na uređaju za klasiranje paprike veličina ploda se meri na ulazu, kamerom i vagom i ona se zatim transportuje do mesta za prihvat ploda određene težine i smešta u koš. Nakon pranja i klasiranja, proizvod može da se proda kupcu na veliko koji će ga pripremiti za maloprodaju.

Pakovanje

Količina pojedinačnog pakovanja može da bude različita, od velike do veoma male gramaže. Često se za isti proizvod primenjuje pakovanje različitih količina. Za velike supermarkete plodovi voća i povrća se najčešće pakuju u sklapajuću foliju, u mrežice ili u folije sa zatvorenim rubom. Najčešće jedno takvo  pakovanje teži od 200 g do 5 kg.

Mašine za pakovanje moraju odgovarati zahtevima, moraju biti od dobrog, zdravog materijala, da je moguće na njih postaviti etikete, da su pouzdane i isplative za prodavca. Kupci su nezadovoljni ukoliko utvrde da se u pakovaju nalazi manja masa plodova od one na etiketi.

Izvor video klipova: Agromedia http://www.agromedia.rs/poljoprivredna-emisija-svet-poljoprivrede.