Kako urediti mali stan?

Uređenje stana može da bude zabavno, zahtevno, iscrpljujuće, naporno, ali može i da bude veoma praktično i mogu da se uključe svi ukućani. Međutim, mala kvadratura zhteva mnogo više napora i mnogo više razmišljanja kako sve uklopiti u taj mali prostor.

Štampa flajera za uspešno povećanje obima posla

Flajeri su tradicionalno dobro poznato sredstvo za komunikacione aktivnosti kompanija. Mogućnost da se pokažu ideje i kreativnosti vrsnih poznavalaca marketinga, prenose se  na ove papire. Promocija preduzeća veoma je važna, sa aspekta upoznatosti kupaca, potrošača i investitora sa karakteristikama poslovanja.