Zašto su danas toliko traženi radnici za pojedine poslove?

Čini se da je više nego ikad izražena diskrepancija između ponude i tražnje poslova. Došlo se do tačke kada i mi moramo uvoziti radnike za pojedina zanimanja. Za sada su to najčešće poslovi na građevini za koje nije prepreka jezik ili kvalifikacije. Koja su to deficitarna zanimanja u našoj zemlji i zašto je to tako?