Vodič: Kako do prvog zasada voća

Niko vas nikada ne može u potpunosti upoznati sa nekim biznisom. Okolnosti su uvek različite, pa čak i da su skoro pa identične, uvek su različite osobe koje započinju određeni biznis, a samim tim i drugačiji pristup i način rada.

Neko kreće u tu priču sa mnogo više entuzijazma, dok nekome upravo fali tog entuzijazma i onda jednostavno ne može da nastavi dalje, jer ne vidi ništa pozitivno. Dakle, vrlo je važno da se poklopi i nekoliko faktora. I ne mora da znači da vam za dobar posao treba i ogroman kapital. Mnogi su kretali praktično od nule, uzimali kredite, nisu imali prinosa i posla u prve dve ili tri godine, ali je kasnije posao krenuo kako treba. Dakle, važna je i upornost, ali i dobar plan. Ne treba naravno da budete uporni godinama ukoliko vidite da to ne ide. Međutim, ukoliko vaš plan pokaže da se nešto dešava, da ima napretka, onda treba i te kako da u tome istrajete. Isti slučaj je i sa voćarstvom. To je vrlo kompleksan posao, ali može da bude vrlo lep, ukoliko imate želju. Ovo je kratak vodič, ukoliko razmišljate o voćarstvu, kako bismo vam pomogli da se odlučite na prvi korak i pokrenete vaš biznis, ali i uspete.

Voćarstvo kao ideja za biznis

-dodatni posao ili zadovoljstvo-

Voćarstvo može da se započne kao dodatni posao. Međutim, ukoliko razradite posao, kao i svaki drugi biznis, potrebno je vreme i dodatan trud, što će biti jako teško postići, ukoliko pola svog dana provodite u nekoj kancelariji, na nekom drugom poslu. Ako primetite da vam krene i ako vam se to dopadne i ako imate nekoga ko bi vam kontinuirano pomagao onda bi možda trebalo da razmislite o voćarstvu. Ukoliko vam se to od početka ne dopadne, ukoliko shvatite da vi to ne biste radili i ako shvatite da nemate nekoga ko bi mogao da vam pomaže kada krene berba i slično, ali i kasnije, onda to nije posao koji treba primarno da obavaljate. Voćarstvo može da vam bude i hobi. Međutim, imajte u vidu da država može veoma da vam pomogne. Naime, država daje odlična bespovratna sredstva ili subvencije za mlade preduzetnike, koji žele da započnu biznis, a posebno poslove koji će mlade vratiti na selo i u mesta koja stanovništvo masovno napušta.

Određene vrste voća, a većinom sve možete zasaditi i u vašem manjem dvorištu i da plodove ubirate samo vi. To onda nije posao, to je zadovoljstvo. Međutim, ukoliko želite nešto više, onda treba da nastavite da čitate ovaj tekst.

Vodič za početnike

Nekoliko je ključnih stvari koje treba da obavite na papiru, pre nego što krenete u ovaj proces:

 • Napraviti plan – Svi oni koji žele da se bave voćarstvom moraju pre svega da naprave plan, detaljan plan voćnjaka. Stručnjaci savetuju i da nacrtate vaš voćnjak i da izračunate koliko stabala možete da zasadite, da tačno izračunate koliko će vam prostora biti porebno, kako se stabla ne bi preklapala i smetala drugim stablima.
 • Treba se dobro upoznati sa terenem – Nakon plana, morate dobro da ispitate kakav ste teren za sadnju odabrali. Možete samo da pretpostavite šta može da se desi ukoliko na pogrešnom zemljištu započnete biznis. Dakle, važno je ispitati mikroklimatske uslove, a takođe treba da ispitate i reljef, zatim ekspoziciju, nagib i izloženost vetrovima.
 • Klima – Znate da ćete morati da navodnjavate, a navodnjavanje i te kako zavisi od vremenske prognoze, tačnije od padavina. I zato stručnjaci savetuju da okvirno unapred treba da znate kada će se dogoditi obilnije padavine. Takođe, jako je važno i da znate koliko često se spušta magla i koja je tačno vlažnost vazduha, koja je jako važna za proizvodnju. Zatim, vetar je jako važan. Naime, treba tačno da znate koji vetroviti duvaju, sa koje strane i koje jačine, da biste znali da zaštite voćke. Naravno, obavezno treba izvršiti i procenu mrazeva.
 • Zemljište – Zemljište takođe treba da ispunjava određene kriterijume i to je naravno najvažnija stavka. Kasnije ćemo govoriti o tome kako izgleda ispitivanje zemljišta, ali treba da znate da li postoje neke podzemne ili nadzemne vode, zatim, treba ispitati da li zemljište ima sve potrebne nutritijente, a ako nema, kako mu se mogu dodati. Što je zemljište plodnije, to će proizvodnja i gajenje ići lakše. Ako zemljiše nije plodno, proces poboljšavanja zemljišta će trajati duže, a voću će takođe trebati više vremena.
 • Takođe, vaš uspeh će zavisiti i od blizine tržišta, kao i od blizine velikih saobraćajnica, ali i prerađivačkih kapaciteta.

Ispitivanje zemljišta/analize i priprema

Kao što smo rekli zemljište je jako važno, tako da njamu zato i posvećujemo potpuno poseban pasus. Pre nego što i krenete sa sadnjom, analiza zemljišta je obavezna. Postoje dva razloga zašto treba da radite analizu zemljišta. Prvi je naravno i najlogičniji, a to je da biste se uverili kakvog je kvaliteta vaše zemljište i da li će prinosi biti dobri i da li je zemljište kvalitetno. Drugi razlog je taj, što tek nakon uradite analizu zemljišta možete da dobijete određene subvencije ili određene podsticaje.

Savet kako se tačno odnosi zemljište na anlizu treba da tražite od agronoma, ali u svakom slučaju procedura je uglavnom slična. Dakle, sledeće stvari treba da imate u vidu:

 • zemljište ne uzimate  za uzorak sa mesta na kojima se nalazilo đubrivu, jer onda nećete dobiti dobre rezultate i ne predstavlja stvaran uzorak.
 • zemljište ne uzimate samo sa jednog mesta, jer se opet neće raditi o reprezentativnom uzorku
 • prvi uzorak treba uzeti sa dubine od oko 30cm, drugi sa nešto veće dubine, odnosno oko 60 cm. Te uzorke uzimate sa cele parcele, a kasnije ih i pomešate
 • Pre nego što odnesete zemljište na anlizu treba da sačekate jedan dan da se osuši i najbolje bi bilo da to zemljište stavite na određeni najlon.
 • Kada se zemlja osuši, onda treba da odvojite sve ono što ne pripada zemlji, dakle delove nekih biljaka, neko sitno kamenje i krupnije, kao i delove nekih biljaka.
 • Zemlja koja je ostala stavlja se u kesu, zatim se odnosi na nalizu. Uz zemljište prilažete i određenu vrstu dokumenta, koji sami popunjavate. Tek nakon analize imaćete sve potrebne informacije, ali i naravno naznake šta treba dalje da radite.

Izbor sadnica i vrste voća

Kada se zemljište ispita, kada se ustanovi da je sve u redu, sledi izbor sadnica i vrsta voća. Kada birate voćne sadnice vrlo je važno da brinete o starosti sadnica. Stručnjaci preporučuju da izaberete jednogodišnje sadnice voća, zato što su one otpornije na klimatske uslove, uglavnom nepovoljne, ali su takođe i više otporne.

Važno je da znate da sadnice treba da kupujete samo u rasadniku koji je ovlašćen za prodaju sadnica. Savet je da i nekoliko godina unapred, optimalno dve, naručite sadnice, pre nego što planirate da ih zasadite. Na taj način povećavate procenat da vam biznis i ceo posao uspe. Postoji nekoliko vrsta sadnog materijala: predosnovni, osnovni, sertifikovani i standardni i oni su obeleženi različitim bojama.

Šta je najvažnije prilikom izbora sadnica voća?

Prilikom izbora sadnica posebnu pažnju treba da obratite na to koliko je koren razvijen, ali i koliko je razvijen nadzemni deo te sadnice, zatim identitet sorte je jako važan, kao i starost, ali i samo stanje sadnice, tačnije proverite da nikako nije oštećena u bilo kom smislu. Svaka sadnica, da bi uspela mora da bude savršena, mora da bude zdrava celom svojom dužinom i da bude dobro očuvana. Vrlo je važno da sadnice imaju etikete, jer se tako osiguravate da je dobra. 

Kako se voćne sadnice čuvaju do sadnje?

Od trenutka kada kupite sadnice, morate da budete jako pažljivi. Dakle, pazite kako ih transportujete kada ih preuzmete iz rasadnika. Zatim, kada ih dovezete, onda treba da ih držite u raskopanom zemljištu i da ih koso položiti. Zatim, preko toga treba da nabacite još malo zemlje i da nagazite par puta. U tom položaju sadnice mogu da stoje sve dok ne dođe momenat sadnje.

Kada je idealno vreme za sadnju?

Ukoliko želite da sve bude po pravilima i da sve protekne kako treba, onda treba da poslušate savet stručnjaka i da zasadite sadnice u jesen. Dakle, sadnja treba da se dešava nakon što opadne lišće, a pravila kažu tri nedelje pre pojave mraza. I savet, kao i upozorenje jeste da nikako ne zakasnite sa sadnjom.

Kako se vrši sadnja?

Ukoliko vam je ovo prva sadnja i ukoliko niste baš stručni ili ne poznajete nekoga ko je stručan, onda se savetuje da sadnice sadite u trougao. Na taj način ćete najracionalnije iskoristiti zemljište, a nećete napraviti problem sa sadnicama. Mora postojati neki red u voćnjaku.

Šta dalje?

Nakon što zasadite voćke koje želite onda postoje tri okvira procesa, pod brojnih drugih manjih. Dakle, potrebno je đubrenje voćnjaka, a to znači da je zemljištu za plodnost potreban azot, fosfor, kalcijum, magnezijum, kalijum u većoj meri i u manjoj meri cink, bor, bakar, mangan i gvožđe. Zatim, razmišljajte o navodnjavanju na vreme. Postoje tri opcije kako se vrši navodnjavanja. Jedan je sistem kap po kap, koji je idealan za dvogodišnje sadnice. Drugi sistem je u vezi sa mikro rasprskivačima, a treći se odnosi na pozorne trake. I naravno pored đubrenja i navodnjavanja, jako je važna i rezidba voćaka, a cilj je između ostalog i da se podmlade voćke.