U kojim slučajevima i kako se ugrađuju krunice za zube?

Popravke zuba nisu nikome prijatne, bez obzira da li se plaši odlaska kod zubara ili ne. Međutim, to je izuzetno značajno zbog održavanja zdravlja usta i zuba.  Da razjasnimo odmah, nikome nije prijatno da posećuje stomatologa, ali je poželjno da makar jednom u šest meseci ili u toku godine svaki pojedinac ode na redovnu kontrolu. A tom prilikom će stručnjak ustanoviti da li je došlo do bilo kakvih promena na zubima i eventualno izvršiti sve potrebne popravke. Zahvaljujući takvom pristupu, većina ljudi uspeva dugo da održi zube zdravima. Ipak, u životu svakoga dođe situacija kada je potrebno izvaditi određeni zub zauvek ili ugraditi krunice za zube. Kasnije, ako je to potrebno, ugrađuju se i celokupne proteze. Upravo zato što je savremena tehnologija napredovala, a što se svakako odražava i na stomatologiju, sada je moguće ugraditi metalne ili bezmetalne krunice za zube, odnosno keramičke, koje u velikoj meri mogu gotovo u potpunosti da zamene određeni zub.

U kojim slučajevima se ugrađuju krunice za zube?

Isključivo na osnovu procene stomatologa će biti odlučeno da li je potrebno da određeni zub bude izvađen ili da budu ugrađene metalne, odnosno bezmetalne krunice. Da objasnimo to mnogo jednostavnije. Krunice za zube su zapravo specifična navlaka, koja se stavlja preko oštećenog ili zuba na kome su se pojavile određene fleke, što utiče na njegov estetski izgled. U principu, stomatolog će svakako proceniti da li je moguće na određeni zub ugraditi krunice ili je ipak neophodno da on bude izvađen. A kako je dobro poznato da većina stomatologa nastoji da što je moguće duže očuva zube svojih pacijenata, to je vrlo verovatno da će biti preporučene krunice za zube, bilo metalne ili bezmetalne.

Kako se ugrađuju krunice za zube?

Dakle, najbitnije je da stomatolog proceni da li je uopšte potrebno ugraditi krunice za zube ili ne. Posle toga će pacijent biti upućen u celokupan postupak, što u principu zavisi u velikoj meri i od stanja njegovih zuba. Treba naglasiti i da se postupak razlikuje ukoliko se krunice za zube ugrađuju direktno na prirodne zube, u odnosu na one postupak, koji podrazumeva njihovu ugradnju na zubne implante. Podrazumeva se da se baš iz tog razloga razlikuje i priprema pacijenata za taj postupak. Najpre bi stomatolog trebalo da uzme otisak, posle čega će pristupiti brušenju samog zuba. Sve to naravno govorimo kada se bezmetalne krunice ili bilo koje druge ugrađuju direktno na prirodan zub. A u zavisnosti od toga da li konkretna stomatološka ordinacija ima odgovarajuće aparate, odnosno da li je usmerena na primenu savremenih tehnologija u svom radu, zavisiće i da li će pacijentu biti ponuđena opcija trodimenzionalnog skeniranja uz korišćenje takozvane CAM-CAD metode. Nakon što sve to uradi stomatolog, on će da ustanovi oblik, veličinu, dužinu i boju buduće krunice za zube. A o svemu tome će naravno da se posavetuje i sa pacijentom. Sledi brušenje zuba, na koji će navlake i biti postavljene. Zatim se uzima otisak i izrađuju krunice. Sam postupak brušenja ne bi trebalo uopšte da bude bolan, zato što se tom prilikom koristi takozvana produžena lokalna anestezija. Treba naglasiti i to da su bezmetalne krunice za zube odličan izbor zbog toga što je neophodno da minimalno bude brušen zub. Sa druge strane, ako neko odluči da krunice za zube budu metalokeramičke, odnosno metalne, tada je potrebno da brušenje bude nešto intenzivnije, odnosno da veći deo zuba bude izbrišen. Svakako da u zavisnosti od toga da li se krunica ugrađuje samo na jedan zub ili na više njih, odnosno od toga koje metode koristi stomatolog, zavisi i da li će biti neophodno da pacijent dođe samo jednom kako bi taj proces bio izvršen ili više puta.