Sudski tumači i prevodioci – kako ih angažovati za prevođenje?

Bez obzira koliko se služili stranim jezicima, postoje situacije kada je neophodno da prevod urade stručna lica. To je najčešće situacija onda kada postoji zvanično obraćanje raznim institucijama u inostranstvu, ali i davanje podataka, stručnih radova i ugovora koji moraju biti prevedeni na strani jezik.

Situacija je znatno komplikovanija ako ta overa mora da bude verifikovana pečatom i potpisom sudskog tumača koji garantuje tačnost prevoda i tako ima potvrdu da je tekst na stranom jeziku veran originalu.

Beograd kao naš glavni grad je centar mnogih delatnosti, a jedna od njih je i postojanje  na desetine agencija za prevođenje koje na ovoj teritoriji posluju. To je zgodno onima koji rade i žive u blizini, ali šta je sa ostatkom Srbije kojoj takođe treba profesionalni prevod na jedan od 50 svetskih jezika?

Dilema je puno, naročito ako prevodilačke agencije nisu blizu. Mi smo spremili savete i predloge kako da do neophodne vrste prevoda dođete brzo i lako!

Prevodioci i sudski tumači – sličnosti i razlike

Oba vida prevođenja daju tačno preveden dokument na strani jezik, ili sa stranog na domaći. Ipak, sudski tumač je licenciran prevodilac koji je licencu dobio od Ministarstva pravde, ima svoj pečat i potpis kojim garantuje tačnost prevoda. I dok se prevodilac može pronaći širom zemlje sudski tumači ne postoje u svakom mestu, naročito ako nisu za aktuelnije jezike poput engleskog, nemačkog, ruskog…

Pretragom „ sudski tumač Beograd “ otkrićete da gotovo svaka agencija u glavnom gradu nudi ovu opciju što nije slučaj u manjim sredinama. Situacija je još komplikovanija jer se sudski tumač specijalizira za jedan jezik tako da je Beograd svakako najbolja opcija jer je tada prevod zagarantovan.

Opis posla sudskog tumača je širok i on svaki dokument prevodi i garantuje za prevod, ali pošto je ovo skuplji vid prevođenja ljudi ga biraju samo u slučaju kada to inostrane institucije traže, pa tako se najčešće prevode: lična dokumenta, pasoš, diplome, kvalifikacije, ugovori, statuti firma, patenti, medicinska dokumentacija.

Dakle, jasno je da bilo da je „sudski tumač Beograd“ i „sudski tumač Novi Sad“ i „sudski tumač Niš“ …kao i iz bilo kog drugog mesta angažovan mora biti osoba visoke kvalifikacije kada ume da prevede sve komplikovane fraze i usko stručne termine. Licenca je garancija njihovog znanja!

Isto to može i prevodilac, ali ne može da garantuje da je prevod tačan što je ambasadama i inostranim kompanijama vrlo važan uslov pri bilo kakvoj pisanoj komunikaciji.

Slanje dokumenata na prevod

Svaka prevodilačka agencija pruža uslugu prevoda i ako ga ne dostavite lično. To znatno pojednostavljuje proceduru jer se dokumenta sa bilo kog kraja zemlje mogu poslati agenciji i ona će vratiti urađen prevod.

Posao klijenta je da istraži opcije koju nudi „sudski tumač Beograd“, da pronađe onog koji je sudski tumač za konkretan jezik i da putem interneta ili poštom pošalje sva dokumenta. Sudski tumač može za dan prevesti dokument i poslati ga tako da nije važno što niste blizu svih agencija, dokument će biti stručno preveden u najkraćem mogućem roku.

Pored pismenog postoji i opcija usmenog prevoda, izlaska na teren, prevoda sa stranog na druge strane jezike…pozovite jednu od agencija i raspitajte se oko cena i usluga koje pružaju i već danas pošaljite dokumenta na prevod.