Studentska viza za Nemačku – kako je dobiti?

Studenti koji žele ili da nastave ili da započnu studije u Nemačkoj moraju na prvom mestu da obezbede relevantnu dokumentaciju. Moraju znati i to da bezvizni režim u mnogim zemljama na tlu Evrope podrazumeva neprekidni boravak u trajanju od tri meseca, odnosno 90 dana. S obzirom na to da sudije traju duže, to će im biti potrebna studentska viza za Nemačku. A nju mogu pribaviti samo ako budu priložili i odgovarajuću dokumentaciju, te u potpunosti ispoštovali aktuelnu proceduru. 

Da bi to mogli da učine, moraju se prvo upoznati sa procedurom, a zatim i pripremiti odgovarajuća dokumenta i novčana sredstva, te zakazati zvaničan intervju, odnosno prevesti sva dokumenta i overiti ih pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. 

Možda celokupan proces zvuči previše komplikovano, ali kada se dobro pripreme, bez ikakve sumnje će im studentska viza za Nemačku biti na raspolaganju. 

Studentska viza za Nemačku – kako se pripremiti?

Finansijska garancija koja je neophodna podrazumeva da svaki kandidat mora dostaviti dokaz o posedovanju određenih finansijskih sredstava. Konkretno, kada je u pitanju studentska viza za Nemačku, potrebno je da na računu sa ograničenim pravom raspolaganja postoji najmanje 10.332 evra, a od te sume svakog meseca student može da podigne 853 evra. Zapravo studentska viza za Nemačku iziskuje da kandidat dokaže da ima dovoljno finansijskih sredstava za mesečne troškove u toku jedne godine. 

Sem toga, potrebno je da ima i državno zdravstveno osiguranje, a zatim je neophodno i da zakaže termin. 

A što se dokumentacije tiče, izuzev dve fotokopije pasoša, uz uslov da taj dokument važi najmanje tri meseca nakon što istekne viza, potrebno je priložiti i 2 obrasca za podnošenje vize. Kandidat treba da priloži i tri biometrijske fotografije za pasoš, koje ne smeju biti starije od 6 meseci, zatim potvrdu o prijemu na studije, odnosno potvrdu o prijavi na studije, kao i potvrdu o finansiranju planiranih studija uz 2 fotokopije. 

Dokumentacija koja je potrebna za izdavanje studentske vize za Nemačku uključuje i radnu biografiju, odnosno CV koji bi trebalo da bude izrađen na nemačkom jeziku, a u slučaju da je izrađen na srpskom jeziku mora biti zvanično preveden i overen pečatom sudskog tumača i to u dve fotokopije. Osim toga, prilaže se i motivaciono pismo koje je napisano na nemačkom jeziku, odnosno prevedeno sa srpskog i overeno pečatom zvaničnog sudskog tumača. 

U zavisnosti od toga da li je u potvrdi o prijemu na studije tako navedeno, potrebno je priložiti i potvrdu o znanju jezika i to u dve kopije, takođe dve fotokopije potvrde o postojećem zdravstvenom osiguranju i neophodno je naravno platiti taksu u iznosu od 75 evra. Naglašavamo da konkretni iznos mora biti plaćen upravo u toj valuti. 

Kako se zakazuju termini za studentsku vizu za Nemačku?

Nakon što kandidat bude kompletirao dokumentaciju, trebalo bi i da izvrši zakazivanje. S obzirom na to da je studentska viza za Nemačku tek jedna od brojnih viza koje ova zemlja nudi, te da se uglavnom kandidati odlučuju za apliciranje u određenom periodu godine, to ponekad može da se desi da dođe do gužve. 

Međutim, ništa od svega toga nije neizvodljivo, pa je potrebno ispoštovati u potpunosti proceduru, te izvršiti zakazivanje termina i sačekati povratnu informaciju. 

Zakazivanje termina za dobijanje studentske vize za Nemačku vrši se preko zvaničnog sajta Ambasade Republike Nemačke u Republici Srbiji.