Savremene neinvazivne dijagnostičke metode i šta nam one otkrivaju

Savremene dijagnostičke metode nam na različite načine prikazuju tkiva i organe u ljudskom telu a sve radi praćenja normalne i abnormalne anatomije i fiziologije tela. U tu svrhu koriste se različite tehnike snimanja, poput kompjuterizovane tomografije ili magnetne rezonance. 

Ove napredne dijagnostičke metode u medicini imaju primenu kada su u pitanju bolesti miokarda, neurološki poremećaji, urođena srčana oboljenja, abdominalne bolesti, složene frakture kostiju, karcinomi i druga ozbiljna zdravstvena stanja. Svaka od metoda ima svoje prednosti i nedostatke i različitu oblast primene. Naravno, kako bi sprečili pojavu bolesti najbolje je da promenite životne navike i probate da poboljšate imunitet, bilo da su u pitanju odrasli ili deca.

Predstavljamo vam nekoliko najznačajnijih savremenih dijagnostičkih metoda koje se danas koriste u medicini kao i oblasti u kojima se primenjuju.

#1 Kompjuterska tomografija (CT) – širok spektar primene

Pun naziv ove metode je MSCT ili multislajsna kompjuterska tomografija. CT se koristi kada druge dijagnostičke metode nisu moguće zbog opstrukcije organa i smatra se daleko pouzdanijom metodom od ultrazvuka i rentgena. Inače, reč je o neinvazivnoj i potpuno bezbolnoj metodi koja koristi X zrake koji se u snopovima propuštaju kroz ljudsko telo i to iz različitih uglova. Snimak koji se dobija je detaljan trodimenzionalni prikaz unutrašnjih organa visoke rezolucije, tako da se odlično mogu videti snimani delovi ljudskog tela.

Pre snimanja pacijentu se daje kontrastno sredstvo koje je na bazi joda. Upravo je to tečnost koja nam omogućava da dobijemo kvalitetne snimke delova ljudskog tela i uočimo eventualne promene. Međutim, zbog sastava kontrastnog sredstva pacijenti koji su alergični na jod ili imaju neka oboljenja bubrega nisu pogodni za ovu vrstu dijagnostike. U tom slučaju prednost ima magnetna rezonanca.

Danas je veliki broj privatnih klinika opremljen CT skenerom. Pa ako vam je potrebna takva vrsta pregleda dovoljno je da na internetu ukucate CT skener Zemun, Beograd, Novi Sad ili Niš i kliknite na neki od rezultata pretrage. Dobićete kontakt telefon i informacije šta je sve potrebno da uradite kako biste se pripremili za ovu vrstu dijagnostičkog pregleda.

Najčešća primena MSTC-a je kada se trebaju snimiti pluća i grudni koš, regija dušnika, uho, sinusi ili krvni sudovi u telu. Sa druge strane, gastroenterolozi MSCT najčešće koriste za analizu creva, jetre ili pankreasa. Takođe, kompjuterska tomografija je efikasna metoda za praćenje abnormalnosti u žučnoj kesi i putevima, te na bešici, bubrezima ili mozgu, ali i za otkrivanje oboljenje miokarda i urođene srčane bolesti. Dakle, zaista širok spektar primene. 

#2 Ultrazvuk – najrasprostranjenija dijagnostička metoda

Tehnologija ultrazvučnog snimanja je danas široko rasprostranjena u dijagnostičkim laboratorijama i klinikama. Ultrazvuk nam pomaže da dobijemo snimke određenih delova tela uz pomoć visokofrekventnih zvučnih talasa. Često se koristi za otkrivanje problema u mekim tkivima kao što su različiti ljudski organi i krvni sudovi. S obzirom da ova metoda ne koristi zračenje, predstavlja jedan od osnovnih načina za pregled trudnica i ploda u njima. 

Za pregled na ultrazvuku, kada je u pitanju abdomen, pacijentima se savetuje da ne jedu pre snimanja ali da piju vodu što više. Na trbušni deo pacijenta se nanosi lubrikant a zatim lekar prelazi uređajem preko stomaka trudnice. Uređaj koji se zove transduktor, šalje visokofrekventne zvučne talase u telo a na ekranu aparata se pojavljuje slika unutrašnjeg dela stomaka. Osim za pregled trudnica, ovaj uređaj i dijagnostička metoda od velikog je značaja za rad lekara kada je u pitanju ginekologija, kardiologija, pregled jetre i žuči, pankreasa, štitne i nadbubrežne žlezde, bubrega i mokraćne bešike.

Kada je u pitanju ultrazvuk Zemun, Beograd, Novi Sad i generalno svi veći gradovi u Srbiji, odnosno klinike u tim gradovima, kako državne tako i privatne, raspolažu potrebnom opremom i stručnim timovima koji vrše preglede ovog tipa.

#3 Magnetna rezonanca (MRI) – metoda bez zračenja

Magnetna rezonanca je prvenstveno tehnika snimanja koja je primenjiva za neinvazivnu vizuelizaciju anatomije i fiziologije tela, kako kod patoloških tako i kod zdravih stanja. Za razliku od CT skeniranja, MRI ne koristi jonizirajuće zračenje, već se umesto toga koriste radio talasi sa magnetnim poljem. 

MRI može trajati nešto duže (oko pola sata), u zavisnosti od procedure odnosno dela tela koji se snima. Ono što je bitno naglasiti je da pomoću magnetne rezonance možete dobiti snimke poprečnih, uzdužnih i kružnih preseka koji su veoma jasni. Ipak, ako se žurite treba da znate da su u Srbiji trenutno liste čekanja za magnetnu rezonancu prilično velike, pa je možda bolja opcija potražiti uslugu u privatnim klinikama, ako vam to finansijske mogućnosti dozvoljavaju.

MRI metodom se mogu pregledati gotovo svi delovi tela: centralni nervni sistem, kičmeni stub i moždina, vrat,  mišići, krvni sudovi, koštano-zglobni sastavi, trbušni i karlični organi i naravno, ekstremiteti. Baš zbog svoje neinvazivnosti i neograničenog broja ponavljanja, često se koristi u dijagnostifikovanju povreda kod sportista.

Međutim, postoje i ograničenja kada su u pitanju pacijenti koji je mogu koristiti, a to se pre svega odnosi na one koji imaju ugrađen pejsmejker ili metalne spojeve u kostima. Inače, potpuno je bezopasna metoda tako da se može primenjivati kod trudinca, dece i drugih rizičnih grupa neograničen broj puta.

Ovo su bile tri najčešće korišćenje neinvazivne savremene dijagnostičke metode koje se koriste u medicini. Zahvaljujući nauci, tehnici i medicini, danas smo u mogućnosti da vidimo unutrašnje organe u našem telu i da primenom neke od ovih metoda dijagnostifikujemo promene i odredimo terapiju.