Kakve sve vrste bojlera postoje danas

Održavanje lične, kao i higijene u enterijeru zahteva postojanje raznovrsnih uređaja i aparata koji će pružiti potrebne olakšice. Rešenje za svaku kuhinju, kupatilo i poslovni prostor, jesu bojleri različitog kapaciteta, tipa i modela, zahvaljujući kojima se dobija potrebna topla voda u ambijentu.

Danas postoji veliki broj vrsta tehničkih rešenja za dovod tople i vrele vode, koji se biraju u skladu sa potrebama korisnika i karakteristikama date kvadrature. Bojleri mogu da budu povezani cevima tako da snabdevaju istovremeno kuhinju i kupatilo toplom vodom, ili dizajnirani kao minijaturna rešenja za dovod u samo jednoj prostoriji.

Akumulacioni bojleri – značajan kapacitet i performanse

Bojleri koji imaju obiman kapacitet, u rasponu između 30 i 300 litara i najčešće se postavljaju u kupatilo, jesu potisni sa mehanizmom akumulacije. Naime, poznati pod nazivom akumulacioni bojleri, karakteristično za njih je da se mogu postaviti u horizontalnom ili vertikalnom položaju, pa konkretnu montažu biraju korisnici.

Takođe, akumulacioni bojleri pune se vodom, a zatim se vrši efikasan proces zagrevanja uz opciju uključivanja i isključivanja, kao i podešavanja nivoa do kojeg će se podizati temperatura. Nakon toga, koristi se topla voda prema potrebama. Najčešće, akumulacioni bojleri se razvrstavaju na inoks i prohromske, u zavisnosti od materijala izrade.

Protočna varijanta bojlera – za efikasno zagrevanje vode

Raznovrsni bojleri koji imaju proces rada na bazi akumulacije vode koriste se najčešće za kupatila većih dimenzija i korišćenje od strane pojedinaca i porodica. Sa druge strane, protočni bojleri imaju karakterističan dizajn manjih dimenzija, snagu koja se kreće od 10 do 20 kilovata i mogu biti visoko i niskomontažni.

Efikasno zagrevanje vode obezbeđuje se zahvaljujući snažnijim grejačima u odnosu na druge vrste bojlera, ali je i potrošnja električne energije optimalna, jer se uključuju prema potrebi. Obično se ovakva varijanta bojlera preporučuje za kuhinje i na osnovu dimenzija idealno se može postaviti u kuhinjske elemente. Posebno je odlično rešenje u enterijeru čije prostorije kuhinje i kupatila nisu direktno povezane cevima vode, pa olakšava održavanje higijene.

Prelivni tip bojlera – manja zapremina i velika snaga

Prelivni bojler akumulacionog karaktera najbolje pogoduje manjim kuhinjama, posebno jer se snaga kreće do 15 kilovata, na osnovu čega su i dimenzije manje u odnosu na prethodno navedene varijante. Ukoliko protočni tip bojlera nije odgovarajući u kuhinji ili kupatilu, prelivni će sigurno biti pravo savršenstvo u ograničenoj kvadraturi. Sa aspekta ugradnje, mogu biti nadgradni ili visokomontažni kada se postavljaju iznad slavine, ili podgradni, odnosno niskomontažni za instaliranje ispod slavine.

Mogu imati visok ii nizak pritisak, sa direktnim povezivanjem bojlera sa baterijom. Da bi se uspešno instalirali, slavine moraju imati 3 cevi, i to dve koje se pričvršćuju za cevi bojlera, dok treća cev mora biti postavljena u zidu. U zavisnosti od raspoloživog prostora i mesta na koje se instalira, bira se i adekvatan bojler.

Postoji veliki broj mogućnosti da se odabere i postavi najbolji bojler u domaćinstvu, a prvi faktor kupovine treba da bude kapacitet, dimenzije i mesto montaže. Na osnovu navedenih kriterijuma, sigurno će se kupiti bojler uz koji će održavanje higijene biti znatno olakšano, efikasno i sa značajnim uštedama energije zahvaljujući prilagodljivim podešavanjima.