Zanimljivosti o hirurgiji koje niste znali

Hirurgija je medicinska oblast koja se sastoji od niza podoblasti koje omogućavaju ozdravljenje ljudi i unapređivanja zdravlja operativnim zahvatima.

Inovacije se nižu u svim granama: od estetskih ulepšavanja, operacija vena, problema koji izazivaju hemoroidi, neurohirurgije, urologije i mnogih drugih. Hirurške bolnice u Beogradu, bilo državne ili privatne institucije, realizuju neverovatne zahvate u raznim oblastima hirurgije.

Mnogo je različitih zanimljivosti o hirurgiji koje su često manje poznate, bez detaljnijeg bavljenja ovom temom. Neke od njih predstavićemo baš u ovom tekstu, i samim tim učiniti da svi čitaoci steknu neka nova saznanja. 

Operacija vena danas je bezbolna

Iako deluje nerealno u prvi mah, savremeni izumi u oblasti hirurgije učinili su da operacija vena bude potpuno bezbolna. Ovaj zahvat smatrao se jednim od bolnijih, s obzirom da se vršio na osnovu direktnog „čupanja“ problematičnih venskih delova. Danas, operacija vena vrši se pomoću lasera, ili još unapređenije uz pomoć vodene pare. Ona omogućava da uz protok ove materije, dođe do slepljivanja i povratka u funkciju oštećenog dela vena, bez bolova i dugog oporavka, što je odlično saznanje za mnoge pacijente koji strepe pred ovim zahvatom. 

Hemoroidi se mogu operisati

Lečenje hemoroida može biti i u domenu hirurgije, što je trajno rešenje ovog problema. Hemoroidi nastaju kao zadebljale vene na rektalnom delu analnog otvora, stvaraju nesnosan bol, a vrlo često su praćeni i kontinuiranim krvarenjem. Sve dosadašnje metode lečenja – upotreba krema, čepića, masti i drugih medikamenata, samo privremeno rešava prve stadijume ovog oboljenja. Trajno i efikasno rešenje kojim se hemoroidi odstranjuju jeste njihova operacija. Najsavremenija je THD metoda, koja se koristi manje od deset godina, a tu su i laser i stalper instrument. Laser formira trombozu na proširenom delu vena, stalper omogućava odstranjivanje viška sluzokože. Sa druge strane, transanalna hemoroidalna dearteralizacija se izvodi dejstvom na uzrok pojave hemoroida, bez sečenja i odstranjivanja tkiva. Hirurška bolnica u Beogradu izvodi najrazličitije zahvate u okviru navedenih oblasti. 

Estetska hirurgija – zahtevi pacijenata idu u beskrajnost

Verovatno je manje poznata činjenica da estetska hirurgija datira od 800. godine pre nove ere, i da se još dalji koreni poznaju čak više od 4.000 godina unazad. Zanimljivo je da se lice korigovalo u najvećoj meri od tih najdavnijih godina, i to prvenstveno zbog rana i ožiljaka. Danas, ova oblast hirurgije toliko je napredovala da su domeni nezamislivo veliki. Od nekadašnjih korekcija nosa, jagodica, grudi i uvećavanja usana, danas su se dostigli novi, zanimljivi i čudni trendovi. Neki od njih su na primer ulepšavanje izgleda ekstremiteta, zatim formiranje „Džokerovih usana“, po ugledu na ovu čuvenu kartu, ili promena oblika očiju ka naviše, promena boje očiju, promena oblika brade, delova čela i slično. 

Inovativne aktivnosti u opštoj hirurgiji

Opšta hirurgija bavi se operacijom creva, želuca, štitne žlezde, pankreasa, žuča, jetre i drugih organa. Inovacija je vidljiva u svakom zahvatu – od upotrebe savremenih anestezija, preko ubrzanog toka i realizacije samih operacija, do vrlo brzog i jednostavnog oporavka. Pored samih hirurških zahvata, sigurno je najveći pomak napravljen u oblastima oporavka ljudi, što je manje poznato. Naime, otvaranjem odeljenja i centara za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pacijenata, što je olakšica svakom pojedincu. Hirurška bolnica u Beogradu, tu je za kvalitetne i brze operativne procedure, ali i jednostavan oporavak pacijenata. 

Hirurgija je grana medicine koja se kontinuirano širi, razvija i unapređuje, noseći sa svojim otkrićima mnogo mogućnosti za poboljšanje zdravlja ljudi. To se ne odnosi samo na operativne zahvate, već i predoperativni tretman, i postoperativni oporavak i rehabilitaciju, što je od velikog značaja svakom pacijentu.