Benefiti NLP-a za profesionalce

Ako se kao profesionalac ponekad borite da ispunite sva svoja očekivanja ili da postignete svoje ciljeve u vezi sa poslom, može biti korisno da potražite nove, a ponekad i neortodoksne načine za unapređenje liderskih veština, za veći uticaj na druge, iskustvo i uspeh u svojim poslovima. Neuro-lingvističko programiranje može pružiti tehničku pomoć svim vrstama profesionalaca, pomažući vam da efikasnije postignete svoje ciljeve povezane sa karijerom.

 

Šta je to NLP (neuro-lingvističko programiranje)?

Neuro-lingvističko programiranje ili NLP, jedinstven je pristup savladavanju komunikacijskih veština i njihovoj upotrebi za pomoć u ličnom ili profesionalnom razvoju. NLP se fokusira na kombinovane efekte prirodnih neuroloških procesa, jezika i programiranih obrazaca ponašanja koji se nameću u ranom detinjstvu. Osnovna teorija NLP-a je da se ove tri stvari mogu korigovati kako bi se pomoglo pojedincu da postigne određene ciljeve. NLP je široko prepoznatljiv zbog prednosti koje može da pruži profesionalcima na radnom mestu. Ispod je nekoliko prednosti na profesionalnom nivou koje se mogu ostvariti korišćenjem NLP tehnika.

Koje su neke od prednosti NLP-a za profesionalce?

 

Povećan uticaj i ubeđivanje

Mnoge profesionalne uloge zahtevaju sposobnost da pojedinci mogu efikasno da utiču na druge i da ih ubede da izvršavaju zadatke na određeni način. Polja prodaje i marketinga se u velikoj meri oslanjaju na moć ubeđivanja, često čak i ubeđivanja kojeg potencijalni kupac nije ni svestan. Iako suptilne, tehnike naučene u NLP-u mogu da pomognu profesionalnim trgovcima i marketarima da imaju veći uticaj na odluke o kupovini svojih kupaca. Moguće je tačno pročitati verbalne i neverbalne znake koje nam upućuju kupci i profesionalci u ovim oblastima mogu bolje proceniti želje svojih kupaca i reagovati u skladu sa njima.

 

Lična efektivnost i NLP tehnike

Većina nas je tokom vremena razvila neke obrasce ponašanja koji deluju protiv nas kada radimo na postizanju zacrtanih ciljeva. Ova ponašanja su možda bila duboko usađena u ranom detinjstvu. Ona se ne mogu promeniti bez da se prvo prepoznaju. Tehnike naučene kroz NLP mogu pomoći profesionalcima da ciljaju misaone obrasce koji stoje iza ovih ponašanja, što u krajnjoj instanci omogućava da se negativno ponašanje zameni sa pozitivnijim i produktivnijim ponašanjem.

 

Unapređenje veština liderstva i upravljanje promenama

Biti efikasan menadžer podrazumeva mnogo više od toga da jednostavno drugima kažete šta da rade. Treba se uskladiti sa potrebama i željama zaposlenih, kao i komunikacija sa njima, mogu pomoći menadžerima da postanu efikasniji lideri. Većina ljudi u rukovodećim ulogama učestvuje u određenom dijalogu ili ponašanju, a da ne shvataju kako njihovi zaposleni reaguju na takva ponašanja. Učenjem da kontrolišete takva ponašanja i da ih efikasno koristite, dinamika odnosa poslodavac-zaposlen se može drastično poboljšati. Na ovaj način ćete uspostaviti sistem za upravljanje promenama u radnom okruženju. 

 

Poboljšana komunikacija sa nadređenim i osobljem

Većina profesionalnih uloga zahteva odlične veštine komunikacije. Komunikacija je isto toliko slušanje i razumevanje neverbalnih znakova koliko i sam razgovor sa drugima. NLP tehnike pristupaju komunikacijskim veštinama na više nivoa kako bi se omogućila prilika za bolje radne odnose koji se mnogo više ostvaruju.

 

Snažne prezentacije

Mnogo puta se od profesionalaca traži da pripreme prezentacije raznih vrsta. Bilo da se radi o nekoj obuci, marketingu ili je u pitanju neki drugi razlog, ove prezentacije mogu biti  izvor velikog stresa. NLP tehnike mogu da pomognu pojedincima da nauče kako da bolje upravljaju stresom i kako da efikasno smanjuju anksioznost koja toliko često prati javne nastupe. NLP takođe može da prodrazumeva govor tela, kao i verbalnih veština kako bi govornik ostvario maksimalan utisak.