Uz manje grešaka do nostrifikacije diplome – saveti za vas

Želja za rad u inostranstvu se ispunila, pojavio se konkurs za posao koji vam odgovara.

Potrebno je izbeći sve one probleme koji se mogu desiti da bi vam se san realizovao, a pre svega pažljivo odraditi sve korake ka nostrifikaciji diplome.

Niste se dovoljno raspitali o proceduri za nostrifikaciju u zemlji u kojoj želite da radite

Neka prvi korak bude raspitivanje. Ako imate neke sunarodnike sa sličnim iskustvima još i bolje. Ako ne, onda se oslonite na internet, on – line pretragu, ali budite pažljivi pri čitanju iskustava ljudi koje ne poznajete. Naravno da su njihovi utisci bitni, ali nek vam bude primarno da saznate detaljno proceduru i kakav je sistem nostrifikacije diplome vašeg fakulteta.

Postoje zvanični sajtovi, telefoni i adrese gde ćete dobiti informacije o dokumentima i okvirno da li je vaša diploma priznata ili treba priznavanje (nostrifikacija), kao i gde se možete obratiti za sve detalje. Ono što treba da znate je da kod nekih država poput Nemačke, inostrana diploma nije priznata u svim regijama. Tada je bitno da pre svega znate gde ćete raditi, pa da konkretne uslove za nostrifikaciju tražite samo za taj region i u njihovom predstavništvu sve papire podnosite. Razlika između nostrifikacije između regiona se ne razlikuje puno, nekad je reč o samo nekoliko ispita, negde su oni traženi, a negde ne.

Možda mi ne trebaju sva ova dokumenta?

Upozoravamo vas da se procedure morate držati! Obično ako nisu dokumenta kompletna tražiće vam dopunu, ali ne trebate da rizikujete da čitavu proceduru ponište pa ste opet na početku. Vi sa vaše strane morate prvo sve podatke obezbediti pa tek onda aplicirati za nostrifikaciju diplome.

Da li je dozvoljeno da bilo ko obavi prevod dokumenata sa srpskog na engleski ili drugi traženi jezik?

Kao uslov za konkurisanje navodi se da svu dokumentaciju i diplomu mora prevesti sudski tumač za nemački ili onaj jezik koji je zvanični u toj zemlji. Sudski tumač je ovlašćen  prevodilac od strane Ministarstva prosvete i koji ima sve kvalifikacije da na primer prevod sa srpskog na nemački bude besprekoran. Za to odgovara svojim pečatom i potpisom. 

On nije klasičan prevodilac sa srpskog na nemački, engleski ili neki drugi jezik. Postoje mnoge jezičke zamke koje će kvalifikovan sudski tumač izbeći. Na primer, zavrzlama nastaje kada se traži prevod dokumenata na engleski jezik i prevod same reči “diploma” ali sudski tumač za engleski zna da se u SAD tako oslovljava srednjoškolska kvalifikacija a nikako fakultetska diploma. Ovakvi primeri postoje u svakom jeziku.

Još nekoliko napomena

Sudski tumač će stučno prevesti sva dokumenta i pravilno kategorisati vašu diplomu. Za nostrifikaciju, ako se javi potreba polaganja dodatnog ispita, i vi morate znati jezik zemlje u koju konkurišete i na tom jeziku ćete polagati, zato naučite njihov jezik i neka vas ne brine ako je neki drugi jezik u pitanju,a ne ono što svako u glavnom zna – prevod sa srpskog na engleski. Upornost se isplati.

Nostrifikacijom diplome stičete jednake uslove za borbu za radno mesto. Ako pravilno pripremite dokumentaciju i nostrifikacija će teći brže, a vi ste korak bliže ka novom radnom mestu.