HTZ oprema – spas za svakog radnika

Svi znaju da glavu čuva kapa. A radnika? Šta radnika čuva?

E pa radnika čuva zaštitna oprema. Može se tako reći, ali samo pod uslovom ako se oprema adekvatno koristi.

Za zaštitu radnika posebno je važna sigurnosna odeća i obuća, šlemovi, zaštita za oči i uši, zaštita za disajne organe. Bezbednosni i zdravstveni rizici po radnike prisutni su na terenu tokom izvođenja građevinskih radova. U takvim situacijama najpre možete da se zaštitite HTZ opremom. Od poslodavca se očekuje da obezbedi kvalitegnu i sigurnu opremu, a da bi se profesionalno i stručno obavili poslovi, radnici moraju da prođu obuku za pravilno korišćenje zaštitne opreme. Svakako, od poslodavca zavisi kakvu će opremu nabaviti za svoje zaposlene.

Zašto je značajna HTZ oprema?

Na poslovima koji moraju da prođu posebnu tehničku kontrolu i gde je nepouzdan teren za rad, postoji ozbiljan rizik po sigurnost i bezbednost radnika. Nekada nažalost zaposleni mogu da budu i u životnoj opasnosti. Kada su situacije i okolnosti nepredviđene samo jedan trenutak nepažnje može da dovede do ozbiljnih povreda. Zbog toga su radnixi u obavezi da pravilno koriste zaštitnu opremu kako ne bi došli do sledećih povreda.

Ekstremne temperature imaju engativni uticaj na telo. Kada određeni materijal krene sa visine da pada, onda radnivi morajj da čuvaju glavu i ekstremitete, a ako dolaze u dodir sa kontaminiranim vazduhom, mogu da nastradaju respiratorni organi. Po kožu štetno deluju korozivni materijali, a ako postoji mogućnost da hemijske supstance prskaju onda treba čuvati oči kožu od štetnih supstanci.

Prvenstveno HTZ oprema ima ulogu zaštite, stoga svedite rizike na minimum i koristite opremu na adekvatan način.

Zaštitna nogu i ruku je važna!

Ako radite u uslovima ekstremnih temperatura, ako je hladno ili pretoplo, ako je teren vlažan ili pada sneg, ako je kiša, onda mogu da vam nastradaju noge. Do povrede stopala mogu da dovedu klizavi tereni, vlažnost ili materijali koji lete sa vidine. Noge treba štiti i ako je teren nestabilan i propada, a u tome će vam najviše pomoći cipele i čizme. Posebna obuća se koristi u livnicama, a obavezno je nošenje čizama tokom rada sa motornom testerom

Obuća je napravljna od različitog materijala, a da bi se nepredviđenom terenu prilagodila postoje određeni šabloni obuće koji se koriste. Naime, obuća u posebnim okolnostima mora da bude električno provodljiva ili otporna na hemikalije, ali i da bude termički izolovana.

Kako zaštiti lice i disajne organe?

U halama koje nemaju kiseonim ili ste izloženi isparenjima i prašini, obavezno se preporučuje nošenje respiratorne zaštitne opreme. Da bi se na radnom mestu vazduh filtrirao koriste se maske za lice, a različiti aparati mogu da se iskoriste kako bi se vazduh doveo u prostorije u kojima borave i posluju radnici. 

 Hale koje imaju slabiji dotok kiseonika i gde je moguć gubitak svesti, radnicima treba obezbediti adekvatne uslove kako bi mogli adekvatno da funkcionišu, jer će se u suprotnom naći u ozbiljnom problemu, ne samo zaposleni, već i poslodavac. Brinite o svojim ljudima, ako ljudi obavljaju posao, a ako su za to dobro plaćeni i imaju adekvatnu opremu, onda budite bez brige. Radovi će biti sigurno završeni na vreme.