Sve što treba da znate o servo motorima

 Napredak u tehnologiji omogućio je ljudima povoljniji i efikasniji život i rad. Postoje tehnološki delovi, koji pomažu ljudima u obavljanju raznih aktivnosti, a da oni toga nisu ni svesni. Jedni od takvih delova su servo motori. Većina ljudi ne zna da se ovi tehnološki delovi svakodnevno i intenzivno koriste u uređajima koje najmanje očekuju. 

Servo motore koriste savremeni automobili. Značajni su za kontrolu njihove brzine. Kada se stane na papučicu gasa, ona šalje električne signale kompjuteru automobila. On ih šalje dalje, dajući signal ostalim delovima. Na taj način se podešava brzina motora. 

Neki komercijalni avioni, takođe, koriste servo motore. Posebno su korisni i za radio-kontrolisane avione, jer vrše kontrolu pozicioniranja.

Ovi delovi se koriste i za igračke kojima se upravlja. Ima ih u automobilima na daljinsko upravljanje, avionima ili helikopterima, kao i igračkama robotima. Veoma su pogodni i za delove mašina sa električnim upravljanjem, kao što su liftovi, kormila, roboti za hodanje.

Uglavnom se najviše koriste u industrijske svrhe, u robotici, farmaciji, prehrambenoj industriji. Kompanije u velikoj meri koriste servo motore, zbog toga što su vrlo funkcionalni i moćni. Uprkos svojoj veličini, proizvode priličnu količinu energije i ostvaruju veliku energetsku efikasnost.

Dva tipa servo motora

Postoje dva tipa servo motora, koji su dostupni i primenljivi u industrijskom polju. Prvi je AC tip servo motora. Ovaj servo uređaj koristi većina kompanija. AC servo motori su motori na naizmeničnu struju. Rade preko kontrolera, koji obezbeđuju povratne informacije i kontrolu u zatvorenoj petlji. Funkcionišu sa velikom preciznošću i lako se mogu kontrolisati.

Drugi tip je DC servo motor. Ova vrsta servo motora se u prošlosti više koristila, nego što je to slučaj za današnje vreme. Sve češće ih zamenjuju AC servo motori, jer su lakši za upotrebu, efikasniji, napredniji i pouzdaniji.

Ova dva tipa servo motora proizvode preduzeća koja se bave proizvodnjom industrijske automatike. Na našem tražištu, sa tom svrhom, poznata je kompanija Enel iz Valjeva. Ona se može pohvaliti kvalitetnošću i profesionalnosti, koju pruža klijentima. Osim proizvodnje upravljačkih delova za mašine, kompanija Enel se bavi i njihovom automatizacijom, projektovanjem, programiranjem i instaliranjem.

Dobre i loše strane kod servo motora

Servo motori pružaju dosta pogodnosti. Međutim, kao i većina stvari, mogu predstavljati određene probleme i poteškoće za kompanije koje ih koriste.

Prednost servo uređaja je u tome što rade istim tempom. Od njih se očekuje da uvek budu mehanički ispravni i precizni, kako bi omogućili kompanijama da njima upravljaju velikom brzinom.

Kao i sve stvari koje pružaju udobnost i efikasnost, tako i servo motori imaju neki nedostatak. Karakteriše ih visoka cena, kada su u pitanju održavanje i rad. Međutim, oni se, i pored toga, uveliko koriste, jer su neophodni za kvalitetan rad mašina. 

Servo motori su jedan od najvitalnijih tehnoloških uređaja danas, iako većina ljudi nije svesna njihovog postojanja i značaja. Primenjuju se kod automatskih kontrolnih sistema, koji zahtevaju preciznost i visoke dinamičke karakteristike za rad. Mnoge kompanije se i dalje oslanjaju na servo uređaje, zbog njihove pouzdanosti, preciznosti, efikasnosti i potencijala.

Neće ni biti veliko iznenađenje ako nastave da se koriste u godinama koje dolaze. Tehnologija se sve više i brže razvija, te je potreba za ovakvim uređajima neizbežna.