Šta vizit karte govore o vama – povoljan put ka uspehu

U današnjici, poslovni svet nemoguće je zamisliti bez vizit karti. Iako na njih često ne obraćamo previše pažnje, ovi sićušni komadi papira imaju veliku ulogu u poslovnim sferama.

Zavisno od njenog dizajna i kvaliteta, vizit karta može sagovorniku biti znak vašeg poštovanja i poslovne mogućnosti, ili s druge strane znak lošeg svetla vaše firme i neukusa. Planirate da izradite nove vizit karte i poboljšati svoj biznis? Ne znate na šta treba da se fokusirate? Evo, nekoliko ključnih informacija o vizit kartama. 

Vizit karta i poslovni bonton

Vizit karta se smatra kao elemenat uljudnosti i ceremonijalne razmene informacija prilikom različitih poslovnih sastanaka i događaja. Najčešće se uručuje lično nakon rukovanja, kako bi dostojno predstavila rang i status sagovornika. Prilikom uručenja kao znak obzirnosti i poštovanja predajte je sa blagim naklonom. Okrećući je tekstom prema budućem saradniku efikasno ćete pokazati vašu prijateljsku nastrojenost. 

Kakve sve vrste vizit karte postoje

Vizit karta govori jedinstvenim jezikom i kao takva može biti značajno strateško oružje, pa joj se dizajneri posvećuju sa neograničenim mogućnostima. U dizajnu vizit karte mogu učestvovati različiti uzorci boja, oblika, pa čak i mirisa. Kada pogledamo izradu vizit karti, videćete da mnoge sadrže ime i prezime vlasnika određene firme, broj telefona, e-mail i poziciju, međutim, tu su i one vizit karte koje imaju logo i specifične detalje vezane za poslovanje firme. Postoje i vizit karte koje se koriste isključivo u reklamne svrhe i na njima se ne označava samo polje delatnosti već i mapa – kako do preduzetnika. 

Dizajn vizit karte

Većina štamparija nudi mogućnost štampanja vizit karti sa bogatim dizajnom. Zahvaljujući vizit kartama nudite osobama nešto po čemu će vas pamtiti. Da li čete biti shvaćeni kao neozbiljni, nepouzdani, ili ipak kao sposobni i pouzdani? To će zavisi svakako od vizit karte koju dajete. Vizit karte mogu vas prikazati kao smelu ličnost, ekstravagantnu ali i dosadnu. Taj vizuelni efekat ključni je za sveukupnu interpretaciju vas. Vizit karte na različitim vrstama papira, glatke ili oštre teksture, one širokog opsega boje i sedefa uveliko pričaju priču o vama. Suptilne kombinacije boja i topli tonovi, ali i hladne boje mogu karakterisati vas kao poslovno privlačne. Mnogi se odlučuju za kupovinu vizit karti koje imaju efekte luksuznosti jer shvataju da u poslovnom svetu na njima ne treba štedeti. Posebno se ističu kao izuzetno luksuzne vizit karte  napravljene od opsidijana sa zlatnim natpisom. Ovo je ujedno i najskuplja verzija i ne može je svako priuštiti. Vizit karte mogu biti raznolike, zavisno od kvaliteta papira, zaštitinih elemenata, sjajnih ili mat svojstava, laminiranja, određenih tekstura, jednostranosti ili dvostranosti, načina štampe ali i količine. Najčešće se ne poručuju vizit karte ispod 100 tiraža. Opsežno u profesionalnim štamparijama mogu se kupiti vizit karte koje su zaista povoljne, svega 1000 dinara, ali i one preko 10000 dinara. Vizit karte su formirane prema ličnim potrebama, roku izrade i specifičnim modelima. 

No, kakav god dezen da ste odabrali za vašu vizit kartu, ne trebate zaboraviti činjenicu da one u poslovnom svetu deo bontona, da govore o vama i vrše interakciju između vas i klijenata.