zena zapisuje analizu sa psihoterapijezena zapisuje analizu sa psihoterapije

Šta treba da znamo o online psihoterapiji

Psihoterapija ili terapija razgovorom odnosi se na različite tehnike lečenja koje imaju za cilj da pomognu osobi da identifikuje i promeni trenutno emocionalno stanje, misli i ponašanje. Koristeći psihoterapiju upoznajemo prirodu problema i uklanjamo koren problema sa kojim se suočavate. Psihoterapiju vodi stručnjak za mentalno zdravlje koji je licenciran za vođenje ove vrste terapije. 

Psihoterapija može biti individualna kada je razgovor jedan na jedan, pacijent i stručnjak ili je to grupna psihoterapija gde su prisutni stručnjak i pacijenti u grupi. Sve više je aktuelna, a naročito posle epidemije COVID-a online psihoterapija, odnosno terapija od kuće, putem video razgovora.

Koje su pogodnosti online psihoterapije

Ono što je dobra strana ovog vida psihoterapije jeste ta što nema gubljenja vremena u dolascima i odlascima iz  savetovališta, možete imati veći izvor stručnjaka prilikom donošenja odluke ko vam odgovara i fleksibilniji ste u pravljenju termina za psihoterapiju. Online psihoterapija se odvija putem Vibera, Skajpa ili Zoom aplikacije. Potrebno je obezbediti mikrofon, kameru, i prostoriju u kojoj je mir.

Online psihoterapiji i psihoterapiji uopšte podležemo iz bezbroj razloga od kojih su neki:

  • ponestajanje moći nositi se sa ozbiljnim ili dugotrajnim stresom zbog posla ili porodične situacije, gubitka voljene osobe, veze i dr.
  • osećanje poteškoća i promene u snu ili apetitu, malaksali ste, nedostaje vam  interesovanje ili zadovoljstvo u aktivnostima u kojima ste nekada uživali, česta razdražljivost, zabrinutost ili osećaj obeshrabrenja ili beznađa.
  • kada smatrate da imate elemente depresije, anksioznosti, bipolarnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja, drugih stanja ili simptoma koji mogu ometati vaš život.

Potrebna vam je pomoć za nekog iz svoje porodice čiji mentalni problem ne prestaje.

Psihoterapija može biti alternativa uzimanju lekova i na nju se može gledati kao na vežbu za samopouzdanje, jer nam psihoterapija pomaže da budemo svesniji i odlučniji po pitanju naših odluka. Odluka o planu lečenja treba da se zasniva na individualnim potrebama osobe i njenog mentalnog stanja i treba biti pod nadzorom stručnjaka za mentalno zdravlje.

Ponekad psihoterapija u kombinaciji sa lekovima može pomoći ljudima koji su se odlučili na samoubistvo, onima koji imaju strahove, probleme u interakciji sa drugim ljudima ili u suočavanju sa teškim situacijama.

Šta treba uzeti u obzir kada se odlučite na online psihoterapiju  

Terapeuti imaju različita profesionalna iskustva i specijalnosti. Pristup koji terapeut koristi zavisi od stanja koje se leči, obuke i iskustva terapeuta. 

Kada identifikujete jednog ili više mogućih terapeuta, preliminarni razgovor sa terapeutom može vam pomoći da razumete kako će se tretman nastaviti i da li se osećate prijatno sa terapeutom. Važni su odnos i poverenje. Diskusije u terapiji su duboko lične i važno je da se osećate prijatno sa njime i da imate poverenja u njegovu stručnost. Na sajtovima psihoterapeuta koji rade online seanse možete saznati sledeće i to vam može pomoći u odluci kog terapeuta odabrati:

  • Koje su akreditacije terapeuta? Da li imaju neku specijalnost?
  • Da li terapeut ima iskustva u dijagnostici i lečenju starosne grupe (na primer, deteta) i specifičnog stanja za koje se traži lečenje? Ako je dete pacijent, kako će roditelji biti uključeni u lečenje?
  • Koji su ciljevi terapije? Da li terapeut preporučuje određeni vremenski okvir ili broj sesija? 
  • Da li su lekovi opcija? Da li ovaj terapeut može da prepiše lekove?
  • Da li su sastanci poverljivi?