Šta je pasivna gradnja? 

Da li ste čuli za termin pasivna kuća? Šta je pasivna gradnja i koliko je ona zastupljena kod nas?
Pasivne kuće se već decenijama grade u razvijenim zemljama a od skoro i kod nas ovaj se termin a i sama gradnja provlači sve više.

Pasivna gradnja podrazumeva objekte koji su prevashodno termički dobro izolovani i projektovani po principima koji im dozvoljavaju da nemaju nikakva grejna tela ili sisteme za zagrevanje vazduha. Zbog toga što imaju minimalnu potrebu za energijom za grejanje, kod pasivnih kuća nije neophodno ugraditi aktivni sistem grejanja. To svakako ne znači da nemaju potrebu za grejanjem, već da se to odvija pasivno, odakle i naziv potiče. Koriste se unutrašnji izvori toplote i solarnih dobitaka kroz prozore, i ukoliko je potrebno, minimalnim dogrevanjem svežim vazduhom.

Šta je pasivna gradnja i razlozi zašto je odabrati? 

Bitna faza kod pasivne izgradnje je projektovanje, gde je jako važno znati osnovne principe same gradnje a isto tako i kako ih na najbolji način primeniti u zavisnosti od lokacije pasivne kuće ili zgrade. 

Šest razloga zašto odabrati pasivnu gradnju:

  1. Pasivne kuće su projektovane tako da budu energetski efikasne i samim tim imaju malu potrebu za grejanjem i hlađenjem, što će rezultirati niskim troškovima struje i grejanja.
  2. Pasivna gradnja ne nudi samo uštedu energije nego pruža i leti i zimi unutrašnji komfor.
  3. Odlična izolacija doprinosi ujednačenim temperaturama i smanjenju buke.
  4. Pasivna gradnja pogodna je za sve objekte i u svim klimatskim uslovima (privatne kuće, zgrade, komercijalni kompleksi)
  5. Sistem ventilacije ključan je faktor kod pasivne gradnje. Redukuje se prašina, polen, miris i dobija se čist vazduh. Prirodnu ventilaciju možete ostvariti i otvaranjem prozora, ali u tom slučaju dolazi do većih toplotnih gubitaka.
  6. Pasivne gradnje troše 90% manje energije nego standardne kuće zbog sistema građenja od blokova koji su sa spoljne strane obloženi 25 cm termoizolacije.

Kod pasivne izgradnje jako je bitna faza projektovanja, gde je potrebno poznavati osnovne principe gradnje pasivne kuće i znati ih adekvatno primeniti s obzirom na lokaciju kuće koja se planira graditi.

Bitnije od projektovanje je izvođenje radova, jer se radovi moraju izvoditi kvalitetnije od radova standardne gradnje – mora se potrošiti vreme na detalje. Pasivna izgradnja je svakako investicija, koja će se na dugoročne staze isplatiti.

Pasivna gradnja ne odnosi se samo na izgradnju novih kuća i zgrada. I kod sanacije postojećih objekata pasivna gradnja igra veliku ulogu. Čak štaviše, najveći potencijal pasivne gradnje ogleda se u gradnji tj. nadogradnji i popravci starih objekata.