Šta je coaching i kako vam može koristiti?

Life coach je trener životnih veština. Coaching je proces kojim učimo kako treba da budemo zadovoljniji sobom, da živimo kvalitetnije i da brže pronađemo rešenje za sve probleme.

Reč je o vrlo korisnoj veštini koja bi svakome dobro došla i može se primenjivati na sve životne sfere kao dobar način da kroz sopstveni razvoj donesemo veći uspeh na svim poljima.

Coaching – pomoć koja nam je svima potrebna

Kouč je osoba je prošla trening i koristi coaching da pomogne drugima da sagledaju situaciju iz drugog ugla i brže pronađu rešenje za dilemu.

Za razliku od psihologa, coaching ne analizira prošlosti i ne fokusira se na razlog zašto je nešto tako kako jeste, zašto razmišljate tako kako razmišljate i šta je u korenu postupaka.

Primaran cin life kouča je to da se klijent fokusira na rešenje, da otkrije pravi cilj i kako do njega doći. On orijentiše razmišljanje ka budućnosti i pronalasku najboljeg rešenja da bi se ciljevi ispunili što pre.

Zbog toga je moguće primeniti ga i na lične situacije, emotivne probleme, za veći poslovni uspeh…

Zašto lični trener više pomaže nego porodica i prijatelji?

Trener životnih veština je lice koje nije vaš prijatelj, već saradnik. Kod njega nema emotivne veze sa vašim životom pa je objektivan slušalac i jasno će naznačiti u kojim situacijama ste u pravu, a kada grešite.

Kada ispričate situacije u kojima se nalazite i budu vam postavljena objektivna pitanja, i sami ćete dosta shvatiti, da li ste bili realni, previše emotivni i zašto niste ostvarili ciljeve koje ste imali.

Dakle, coaching uči osobu da realno sagleda probleme i objektivno uoči problem. Onda se definiše jasan cilj i kako doći do njega. Ovakav način analiziranja situacije dokazano pomaže u svakoj situaciji i što ga više primenjujemo to objektivnije gledamo na ceo život pa možemo da pronađemo rešenje mnogo lakše.

Life kouč ne mora da ima vašu kvalifikaciju, da razume složene termine da bi mogao da vam pomogne. On vam pomaže da kroz razgovor shvatite svoje probleme, da realno sagledate situaciju i da potom utvrdite šta je krajnji cilj i kako doći do njega.

Svako može da ovlada koučingom

Za diplomu psihologa je potrebno višegodišnje školovanje i uska specijalizacija da bi lice bilo kvalifikovano za pomoć i podršku.

Coaching se trenira i usvaja od drugih lica koja su prošla edukaciju za to. Svako može da se bavi ovim zanimanjem samo je potrebna želja i volja da se istinski skoncentrišete na tuđe probleme i pomognete u analizi.

Sa treniranjem načina razmišljanja i razumevanja situacija ne samo da se rešavaju problemi brže već se uči i potpuno drugačiji pristup u svakoj situaciji. To može dovesti do zadovoljnijeg okruženja jer vi imate bolji odnos prema ljudima i drugačije se postavljate prema problemima. Možete čak da toliko ovladate sa ovom veštinom da i vi postanete trener životnih veština i da profesionalno pružate pomoć drugima kao što su je i vama pružili onda kada je to bilo potrebno. 

Coaching je posao važan deo funkcionisanja mnogih ljudi za lakše snalaženje u stresnim situacijama i pritiscima sa kojim se nosi svaki čovek u 21.veku. Da li vama treba life kouč u nekim situacijama?