Seksualno zdravlje muškarca utiče na psihološki razvoj ličnosti

Muškarcima je veoma važno postizanje pune erekcije sa efektom uživanja tokom seksualnog odnosa. Ukoliko postoje problemi erekcije, neophodno je raditi na njihovom uzroku, što znači promenu načina života.

Usled otežane erekcije koja često može biti bolna, nastaju psihološki ali i prateći fizički problemi ličnosti. Postoje brojna oboljenja koja dovode do negativnih indikacija seksualnog zdravlja. Jedna od vodećih definisanih neprijatnosti upravo je erektilna disfunkcija koja je često praćena akutnim ili hroničnim stanjima erektilnih bolesti. U daljem tekstu biće opisana veoma česta bolest penisa, koja usled neadekvatnog lečenja predstavlja ozbiljnu pretnju erekcije. 

Sagledana klinička slika Pejronijeve bolesti

Veoma često oboljenje genitalnog dela muškarca, sa bolnim unutrašnjim promenama penisa naziva se Pejronijeva bolest.  Promene koje se dovode u vezu sa Pejronijevom bolešću, odnose se na akutna i stabilna stanja koja definišu fazu napredovanja i mirovanja bolesti. 

Detaljnom kliničkom slikom utvrđuju se vidljive promene penisa koje se ispoljavaju kroz skraćenje ili zakrivljenje. Pregledima se definišu stanja koja koja dovode do Pejronove bolesti. O Pejronovoj bolesti se usled naprednih uroloških i androloških saznaja veoma dosta zna. Zavisno od razvijene kliničke slike obolelog, sledi primena veoma uspešnih terapija definisanih kroz više etapa lečenja. 

Identifikacija bolnih stanja Pejronijeve bolesti

O Pejronijevoj bolesti svedoče bolna stanja penisa odnosno nastale fibriozne promene tkiva koje dalje doprinose skraćivanju ali i nastajanju problema erektilne disfunkcije. Važno je napomenuti da stanja Pejronove bolesti isključivo mogu nastati usled seksualne aktivnosti muškarca. 

Neophodno je identifikovati bolna stanja rane faze Pejrnove bolesti koja najčešće počinje upalnim procesom. Usled neadekvatnog lečenja upalnog stanja nastupa inflamatorna faza sa ožiljcima koji se veoma lako šire i daljom deformacijom penisa. Usled androloškog pregleda sa kontrolisanim ultrazvukom, utvrđuje se stepen deformiteta i stravaranje plaka oko mekog tkiva. 

Usled bolnog stanja tokom postizanja otežane erekcije može doći do smanjene cirkulacije odnosno protoka krvi kroz muški polni organ. Sva bolna stanja i prateće pojave Pejronove bolesti, neophodno je shvatiti ozbiljno i savesno, kako bi krajnji proces lečenja bio uspešan. 

Dijagnozom bolesti utvrđuje se tok lečenja

Sa Pejronovom bolešću opisani su tokovi lečenja koji u velikoj meri zavise od oblika bolesti. Teži oblik bolesti ispoljen je kroz promene unutrašnjeg tkiva, pri čemu je bolest u prvim fazama nastanka teško uočljiva. Najčešći tip lečenja lakšeg oblika opisane erektilne bolesti, definisan je pimenom medikamenata obogaćenim vitaminima i kortikosteroidima. Nakon prvih simptoma bolesti opisano je inicijalno lečenje uz poboljšanu cirkulaciju krvi polnog organa. 

Teži oblik bolesti uspešno se leči hirurškim intervencijama, usled čega se koriguje nastali deformitet penisa. Treći i krajnji proces lečenja odnosi se na ugradnju proteze koja će održavati erekciju penisa i postizanje punog seksualnog užitka. 

Tokom uspešne primene medikamenata ili hirurških zahvata, neophodna je sprovoditi fazu mirovanja. Mirovanje se odnosi na uzdržavanje od seksualnih odnosa, pri čemu se pažnja usmerava na oporavak funkcionalnih karakteristika penisa. Sledite savete lekara koji će doprineti punom oporavku. Ukoliko i sami obolite od navedenih tegoba opisane bolesti, podelite iskustvo sa najbližim prijateljima bez stida. Nastalu zabrinutost usmerite na optimizam jer dobra informisanost o stanju bolesti je veliki put ka ozdravljenju. Zdrav seksualni život doprinosi opštem stanju organizma, boljem raspoloženju i čvrstim emotivnim vezama između supružnika.