RELEJI: KOJE SVE VRSTE POSTOJE I ČEMU SU NAMENJENI?

Uređaj bez kojeg funkcionisanje u savremenom društvu elektronike i svakodnevnom životu ne može da se zamisli, a za koji zna mali broj ljudi kojima to nije deo zanimanja ili profesije upravo su releji. Ove električne komponente našle su svoju višestruku primenu u praksi u raznim oblastima rada i proizvodnje. 

Njih karakteriše jednostavna upotreba i rukovanje, jaka otpornost i lako održavanje. To su ujedno i njihove glavne prednosti koje dolaze iz praktične primene. 

Danas ih proizvodi mnogo svetskih i internacionalnih kompanija, a razlikuje se i dosta modela i tipova u odnosu na već pomenutu veliku primenu u praksi. U skladu sa tim postoji i nekoliko klasifikacija i podela koje se mogu izvršiti, a najčešće se pravi razlika između toga na koji način se napajaju (da li su obični – neutralni ili su polarizovani elektromagnetski) i koju funkciju imaju. Posebnu grupu čine vremenski releji.

U odnosu na fukciju koju imaju, releji mogu biti opšti ili specifičniji (automobilski, telegrafski,  telefonski, strujni, indukcioni, frekventni i dr.).  U nastavku teksta izvodjili smo neke od svih koji postoje kao i njihovu osnovnu namenu u praksi.  

VREMENSKI RELEJI ČINE POSEBNU KATEGORIJU U ODNOSU NA SVE

Ovu vrstu karakteriše uglavnom podesivo unapred definisano kašnjenje prilikom uključivanja odnosno prilikom isključivanja kontakata nakon dovođenja upravljačkog signala. To je u suštini upravo razlog što ih svrstavaju u posebnu grupu i kategoriju. Jednostavnije rečeno pri uključivanju nakon dobijanja upravljačkog napona ovaj releji kasni za unapred tačno definisano vreme. Na isti način funkcioniše i pri isključivanju. 

Za koju god podvrstu ovog jednonamenskog uređaja da se odlučite zajednički im je univerzalni napon napajanja AC / DC 12-240 V. 

PRIMENA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

Vozači, ako niste znali, vaš automobil ima ovaj uređaj kao jednu od sastavih delova. Koriste se kod alarmnog sistema, centralnog sistema zaključavanja vrata, kod svetala i bliceva, sistema protiv blokiranja kočnica itd. Kao i kod ostalih vrsta radi se o prekidačima koji se uključuju i isključuju putem elektromagneta. Međutim ono što je specifično za automobilski relej je da im je napon elektromagneta u magnetom kolu 12 V jednosmerne struje. 

Najčešće korišćen u ovoj oblasti je model sa četiri izvoda. Njihova cena je vrlo pristupačna i možete ih kupiti kao nove ili polovne. Takađe, možete tražiti specifičan u odnosu na vaš automobil. 

ŠIROKA PRIMENA U TELEKOMUNIKACIONIM SERVISIMA (TELEFONSKI I TELEGRAFSKI)

Ovi električni uređaju našli su veoma široku primenu i u telefonskoj i telegrafskoj industriji. Relativno su male veličine i služe za prebacivanje opterećenja na nivou signala u komunikacionim sistemima, termostatima, testnoj opremi, instrumentaciji, potrošačkoj elektronici kao i u industrijskoj opremi. Obično menjaju samo miliampere u svom radu i primeni. Njihova mana je to što imaju relativno kratko vreme rada i otpuštanja u poređenju sa drugim tipovima iz opšte namene. 

Kao što smo mogli da vidimo releji su našli široku primenu u mnogim oblastima rada i različitim industrijama (elektirčnoj, aeronautičkoj, automobilskoj, medicinskoj, pa čak i u svemirskoj). Neki od glavnih razloga za to su što su vrlo jednostavni za upotrebnu i lako dostupan proizvod po pristupačnoj ceni; imaju zaštitnu ulogu uređaja od preopterećenja napona; implrementiran je kao automatska promena.