Problemi sa potencijom nisu nerešivi – prvi korak je psiha

Stres, anksioznost, strahovi… sve je to, nažalost, sastavni deo svakodnevnog života u današnje vreme. Često se svi ti problemi povezuju sa poslom, u poslednje vreme, zbog pandemije, i sa zdravljem, te se mogu vrlo negativno odraziti na sve ostale sfere života.

Kada je osoba u takvom stanju, čak i stvari koje bi trebalo da budu prirodne i opuštajuće, postanu napete i izazivaju negativna osećanja. Jedan od takvih problema jeste kada potencija zakaže, bilo kod muškaraca, bilo kod žena, mada je nekako uvek u prvom planu ona muška. U velikom broju sločajeva, kada dođe do problema sa potencijom – tu su po sredi psihički problemi.

Potencija pre svega ima veze sa emocionalnim stanjem

Potencija predstavlja seksualnu sposobnost, odnosno moć, i nasuprot njoj stoji impotencija, koja se definiše kao nedostatak seksualne želje. Nju može prouzrokovati nekoliko činilaca, pre svega tu su one urođene anomalije, zatim povrede i određene bolesti koje toliko opterećuju da se o seksu i ne razmišlja. U najvećem broju slučajeva, zapravo, problem u kom je pogođena potencija potiče iz psihičkog, odnosno emocionalnog stanja. Muškarci su tu naročito pogođeni određenim strahovima i napetostima koje sami sebi stvaraju. Tu postoje oređeni stereotipi i predrasude, kao što je ona veoma dobro poznata koja se tiče veličine polnog organa. Dalje, postoje i oni muškarci koji su stidljivi i oni koji osećaju strah da neće zadovoljiti partnerku u krevetu. U svim tim problemima, opuštenost i relaksiranost je istisnuta, a ona je veoma važan preduslov za seksualni odnos.

Potencija i emotivni odnos sa partnerkom

Mnoge veze u nekom trenutku imaju krizu na seksualnom planu koja dolazi zbog brojnih mogućih stvari. Kada u takvim okolnostima potencija postane problem, ona se naziva sekundarna impotencija. Dešava se da oslabe osećanja prema partnerki i da preovlada nezainteresovanost, koja void ka prekidu veze. Onoliko koliko partner može da utiče na pojavu impotencije, toliko i autosugestijom i određenim osobinama čovek sebe gurne u takav problem. Opšte mesto je da, na primer, mnogi muškarci nevoljno pričaju o braku sa partnerkama ili izbegavaju tu temu, a kada partnerka na njoj insistira, muškarca to plaši i udaljava, te dolazi i do toga da je potencija slabija. Dakle, nesigurni, neodlučni, anksiozni muškarci plus partnerke nasrtljive na brak i željne osnivanja porodice i dobijanja dece, odnodno nezainteresovana partnerka jednako potencijalna impotencija kod muškarca.

Kako se problem sa impotencijom rešava

Kao što je pomenuto, krenuti sa raščišćavanjem psihičkog stanja – eliminisati sve što utiče na osobu da ne razmišlja o seksu i da ga ne želi (strahovi, briga, stres, nezadovoljstvo, nesigurnost… spisak nepoželjnih stvari je prilično dug). Zatim, treba isplanirati povratak u normalno stanje gde je seksualna želja zastupljena, koji može izgledati kao sam ulazak u svet seksualnosti (više vremena posvetiti predigri i uspostavljanju konekcije sa partnerkom…). Jačanje samopouzdanja trebalo bi biti obostrano, usmereno i na onog ko ima problem i na onog na koga se problem još odnosi. Dobar emotivni odnos koji se zasniva na otvorenosti ključan je u rešavanju problema sa potencijom, za koji ponekad nije potrebno ni puno vremena da bi postao prošlost.