PREDNOSTI ISO STANDARDA

ŠTA JE ISO 9001?

Pre nego što pređemo na prednosti uvodjenja ISO standarda, prvo treba objasniti šta su to ISO standardi, ili tačnije šta je ISO 9001 kao najkorišćeniji standard koji predstavlja osnovu za uvodjenje svih ostalih ISO standarda.

ISO 9001 se prvi put pojavio 1987.godine, a kasnije je nekoliko puta korgivoana i unapređen pa je zadnja verzija izašla septembra 2015.godine.  Publikovan je od strane međunarodne agencije pod nazivom International Organization for Standardization (ISO), koja je sačinjena od nacionalnih tela za standardizaciju iz više od 160 država. Na taj način se dobija standard koji važi, primenjuje se i priznat je u celom svetu. Dakle, ISO 9001:2015 je dokument (internacionalni standard) koji imaju svoju oznaku 9001, izdat je 2015 godine i specificira zahteve koje treba da ispuni sistem upravljanja kvalitetom vaše kompanije, poznatiji kao QMS – Quality Management System.

ISO-1

Bez obzira što defniše sistem upravljanja kvalitetom, ISO standardi ne definišu kvalitet Vaših proizvoda ili usluga.

Ne, ISO 9001 vam pomaže da definišete same procese i da ih opišete pomoću procedura, tako što ćete opisati korake u procedurama i odgovorna lica za realizaciju tih koraka. Primenom iste procedure dobijate konzistentne rezultate. Pri tome procedura opisuje “najbolju” praksu. Znači, bez obzira koji zaposleni sprovodi proceduru, ako je sprovede na unapred utvrđeni način, dobiće isti rezultat kao i njegove kolege. U slučaju da proizvodite dobre, kvalitetne proizvode u većini slučajeva, onda će vam ISO standardi pomoći da proizvodite dobre proizvode sve vreme bez obzira koji zaposleni ih proizvodi.

Kompanije koriste ISO standarde da se “hvale”, odnosno da demonstriraju svoje mogućnosti i pokažu svetu da konzistentno prave proizvode i pružaju usluge koji zadovoljavaju potrebe korisnika i zakonske regulative. Više o ISO standardima i uvođenju ISO standarda pročitajte ovde, a u nastavku će biti prikazane prednosti implemetacije i sertfikacije za ISO standarde.

Sertfikacija


Sertfikacija za ISO 9001 će obezbediti maksimalni benefit vašoj organizaciji, ako nije, samo na papiru, nego se zaista sprovodi u praksi. Na taj način se sistem upravljanja kvalitetom imati pun efekat i unaprediće vašu kompaniju, pomoći vašim zaposlenima kroz najbolju praksu sprovođenja radnih zadataka i podršku kroz uputstva i precizne instrukcije. Sa druge strane će se to odraziti na povećanje stepena zadovoljstva korisnika.

ISO standardi su pogodni, ne samo za velike korporacije, već i za mala i srednja preduzeća, nezavisno od tipa industrije kojem preduzeće pripada. Naravno, da bi to zaživelo na pravi način neophodna je zainteresovanost i podrška donosioca odluka (top menadžmenta)

Prednosti uvođenja ISO 9001 standarda

U kratkim crtama, sve prednosti ISO standarda se mogu podeliti u dve kategorije: prednosti za samu kompaniju i prednosti za vaše kupce.

ISO-3

Prednosti za samu kompaniju

 1. Obezbeđuje top menadžmentu (višem rukovodstvu) efikasan način upravljanja procesima
 2. Određuje uloge i odgovornosti zaposlenima širom organizacije jer je taksativno navedeno ko je odgovoran za koji deo procesa, odnosno procedure
 3. Postaće neophodno za saradnju sa javnim sektorom radi učestvovanja u javnim nabavkama
 4. Šalje pozitivnu sliku o imidžu kompanije i jasnu poruku zaposlenima i kupcima da radite na sebi
 5. Pospešuje unapređenje procesa kroz uštedu vremena i efikasnije procese
 6. Naglašava nedostatke i omogućava njihovo lakše i brže uklanjanje kroz korektivne akcije
 7. Smanjuje troškove kroz povećanje efikasnosti
 8. Obezbeđuje kontinualno unapređenje
 9. Oslobađa prilike i razvojne šanse za vašu kompaniju

ISO-2

Prednosti za vaše kupce (klijente)

 1. Unapređen kvalitet i bolja usluga
 2. Isporuka na vreme
 3. Odlučan stav da sve bude gotovo iz prve što dovodi do manje vraćenih proizvoda i reklamacija
 4. Nezavistan audit demonstrira objektivno sagledavanje same prednosti i mana same kompanije i veliku privrženost povećanju kvaliteta

Kada se sve prikaže i evidentira na ovaj način, onda je jasno da su ISO standardi jedna velika prednost za samu firmu u delu unapređenja procesa i kvaliteta, ali i velika komparativna prednost u odnosu na konkurenciju. Zato iskoristite svoju priliku i poboljšajte poslovanje uvođenjem ISO standarda.