Pogodnosti i važnost video nadzora

Radi zaštite privatne svojine, poslovnog prostora i svih javnih objekata, dopuna obezbeđnja u tehničkom smislu svakako je video nadzor. Digitalnim sistemom obezbediće se sigurnije poslovanje. Usled ranije ograničavajućeg faktora bezbednosti, koji se svodio isključivo na alarmni sistem, pokrivenost objekta video materijalom, znači uspešnu i bolju produktivnost. Pozitivni efekti i važnost ogledaju se kroz smanjenje prestupničkih radnji, koje mogu dovesti do neželjenih posledica. Dobra umreženost i posedovanje kvalitetnog video materijala, znači bolju bezbednost i kompletnu zaštitu prostora. 

Montaža i ugradnja sistema video nadzora

Zavisno od potreba zaštite i namena prostorije, neophodno je podizanje stepena zaštite. Ukoliko je pokrivenost objekta kućne namene, umreženost je pre svega sa kućnom konekcijom i prenosom podataka na ličnu memoriju. Za objekte javne namene, gde funkcioniše brojno stanovništvo, umreženost je sa centralnim mestom ili ministarstvom unutrašnjim poslova. 

Na osnovu dostupnih analognih sistema kod kojih je ograničavajući faktor stepen rezolucije, digitalni video nadzor ima širok spektar upotrebe. Montaža potrebnog sistema i umreženost sa centrom je znatno olakšana, pri čemu je rukovanje pojednostavljeno. Praćeni objekti su na osnovu primene digitalnog video nadzora stalno vidljivi, pri čemu se mogu pratiti na bilo kojoj lokaciji. Za funkcionisanje digitalnog video nadzora zaslužna je dobra rezolucija reprodukovane slike i vidljivost širom sveta. 

Najvažnija osobina digitalnog video nadzora je svakako korišćenje i primena velikih rezolucija za snimanje video materijala. Pokrivenost većeg dela prostora, svakako šalje detaljniju sliku sa brojnim detaljima, čineći dalju uštedu na hard disku.

Analogni sistem video nadzora kao najprimenljiviji

Neophodna stavka pre odabira sistema video nadzora, jeste sagledavanje realnih potreba iz kojih proizilaze zaštitne vrednosti objekata. Ekonomska isplativost, povećanje produktivnosti rada i perspektivnost objekta su podjednako važne osobine za ugradnju nadzora. Kada poredimo digitalni video nadzor sa analognim, postoje brojne razlike. Razlike su pre svega u kvalitetu nastalog materijala, načinu reprodukcije, konekciji, mrežnom sistemu ali i pristupačnosti drugih strana. 

Za povezivanje digitalnog video nadzora, nisu neophodni suvišni kablovi kao što je slučaj kod analognih sistema. U tom pogledu isplativost je pozitivna strana. U drugom slučaju, primena digitalnog nadzora nije toliko raširena na objekte lične upotrebe. Sistem praćenja je potpuno drugačiji kod analognog sistema sa mogućnošću usavršavanja i nadogradnje postojeće rezolucije. 

Jedinstvena struktura analognih sistema video nadzora i šira primena čini tehnologiju primenljivom na svim poljima. Osnovna stavka je dobar i kvalitetan snimač sa kamerom. Na hard disku je smešten snimač sa mogućnošću dugotrajnog čuvanja video materijala. Pored snimljenog video materijala, analogni sistemi pružaju mogućnost reprodukcije audio materijala. Dostupno je povezivanje na mrežu sa obradom slika do analognih oblika.

Video nadzor u kućnim uslovima

Ugradnja video nadzora nije primenljiva na tamne uglove prostorija, već isključivo na mestima većeg prometa ljudi i robe. U okviru ličnih objekata odnosno prostora za stanovanje, javlja se potreba za video nadzorom. Obično se okolina objekta nadgleda, pri čemu se fokus ograničava na dvorišta, garaže i sve oblasti koje nemaju dovoljno osvetljenosti. 

Ukoliko se želi postići umrežen sistem, neophodno je povezivaje telefonom, tako da monitoring bude moguć u svakom trenutku. Zaštita imanja i poseda kod kojih je prisutan privremeni boravak, otvara mogućnost za montažu video nadzora. U navedenom slučaju će stepen zaštite i nadgledanje biti trajno obezbeđeno.