Plaćajte manje, brže i lakše

Gotovo da nema osobe koja se nije zatekla u situaciji da ima različita dugovanja, a prema različitim bankama. Najčešće se dešava da imamo minus na tekućem računu u jednoj banci, kredite u nekoj drugoj, ili pak razne kartice, kao treći vid dugovanja. Pored činjenice da se za svaku od njih odvaja određena suma novca, mesečno, ono što dodatno otežava jeste i to da se ova dugovanja plaćaju različitim danima u mesecu, na različitim mestima i najvažnije, da se za svaku od navedenih naplaćuje i posebna kamata.

Ovakav način otplate dugova dosta je komplikovan, oduzima dodatno vreme i dodatni novac. Štaviše, verovatno se svakom od nas desilo da izgubimo iz vida određenu obavezu i da jednostavno previdimo datum za plaćanje. Sa druge strane, svaki dan kašnjenja, opet nas košta. U moru drugih obaveza, teško je voditi računa da se svaka kartica plati tačno na vreme, odnosno u danu na koji smo se za to obavezali.

Jedan vid relaksacije ovakvih obaveza bila bi i mogućnost plaćanja svih dugova, navedenog tipa, na jednom mestu, jedan dan u mesecu i po jednoj kamati. Ovo ne samo da čini plaćanje jednostavnijim, već značajno smanjuje troškove, s obzirom na to da bismo tako plaćali jednu ratu i jednu kamatu, umesto više njih.

Upravo takvu mogućnost pruža Addiko banka. Reč je o dinarskom kreditu za refinansiranje, u visini od 60.000 do 2.400.000 dinara. Ovaj kredit namenjen je upravo konsolidaciji dugovanja, odnosno da više mesečnih obaveza zamenite samo jednom i to manjom mesečnom ratom. Takođe, postoji i mogućnost podizanja do 25 odsto dodatnog keša.

Prednosti ove usluge su i u tome što je ona namenjena svima. I onima koji imaju dugovanja u više različitih banaka, i onima koji nisu klijenti Addiko banke, ali i onima koji ista ova dugovanja imaju upravo prema Addiko banci. Dakle, nema ograničenja.

Takođe, ovaj kredit je omogućen i zaposlenima na određeno vreme, ali i penzionerima i porodiljama, ili onima koji imaju neki drugi vid bolovanja. Najmanji iznos je 100.000 dinara, a najveći 2.400.000 dinara, uključujući i isplatu dodatne gotovine ukoliko se odlučite za ovu opciju. Period otplate je do 12 godina, a nominalna kamatna stopa je već od 9,99 odsto.

Naravno kod kredita uvek nas muče i druga pitanja, pored iznosa kredita, a koja su nam gotovo jednako važna.

  • Da li nam treba depozit i učešće? Ne;
  • Da li nam treba solidarni jemac ili sudužnik? Ne;
  • Kolika je naknada za obradu zahteva? 1 odsto od iznosa kredita;
  • Koliki su dodatni troškovi? 100 dinara mesečno za vođenje kreditne partije. Nema troškova menice, kreditnog biroa, osiguranja.
  • Koliko košta prevremena otplata kredita? Nema troškova.

Jedini uslov za dobijanje kredita je da se otvori tekući račun u Addiko banci i da se preko njega prima zarada.

Važno je napomenuti i to da je procedura dosta jednostavna jer vam je od papira, za podnošenje zahteva i preliminarno odobrenje, potrebna samo lična karta. Za isplatu kredita je potrebna potvrda o prihodima (potvrda od poslodavca ili penzioni čekovi) i potvrde o dugovanjima, ukoliko je reč o obavezama iz drugih banaka.

Kredit se isplaćuje u roku od jednog dana, od dana odobrenja kredita.

Iz svega navedenog vidi se da ovo jeste JEFTINIJE, LAKŠE i BRŽE. Zato posetite neku od ekspozitura Addiko banke ili više informacija potražite na sajtu www.addiko.rs.