Pedagozi savetuju: kako da se dete što pre navikne na vrtić

Odlazak u vrtić često može biti veoma traumatičan kako za dete, tako i za roditelje, pogotovo ako je u pitanju prvo odvajanje od roditelja na ovakav način. Tome mogu prethoditi pripreme koje će samo navikavanje umnogome olakšati, ali će roditelji morati da prođu i kroz dilemu zvanu državni ili privatni vrtići, koja se neretko događa već i zato što su kapaciteti u državnim vrtićima popunjeni i što se ovakav izbor sam nameće.

Pre samog polaska u vrtić…

Bilo da izbor roditelja postaju češće državni ili privatni vrtići, dete bi trebalo odvajati, makar i na nekoliko sati, u određenom periodu pre samog polaska u vrtić.

Bilo da se vreme provodi sa rođacima ili kod bake i deke, na ovaj način se stiču navike provođenja vremena bez roditelja, dok se istovremeno stvara poverenje deteta da će se mama i tata vratiti.

Pored svega navedenog, dete će istovremeno i na ovaj način početi da se socijalizuje, što će biti izuzetno značajno kako za prve dane, tako i za sam boravak u predškolskoj ustanovi.

Odvajanje prvog dana u vrtiću…

Sam prvi dan u vrtiću neretko je praćen plačom i napadima tuge i besa zbog odvajanja od roditelja.

Mame i tate ovom prilikom treba da imaju na umu da su se sa istim već bezbroj puta susreli i državni i privatni vrtići, te da je početni program tako napravljen da detetu bude zaokupljena pažnja i da se lakše navikne na ovaj početni period.

Istovremeno, i samo prilagođavanje prolazi manje stresno i lakše kako za dete, tako i čitavu porodicu.

Odmah upisati dete na dodatne programe ili ne?

Kako su privatni vrtići u svoj program uvrstili i fiskulturu i učenje stranog (engleskog) jezika, dok državni vrtići ovakve aktivnosti i dalje vode kao dodatne, postavlja se pitanje da li dete treba odmah da krene na sve aktivnosti ili pak ne.

Pedagozi smatraju da, pogotovo kada je u pitanju uzrast od 4 godine, treba postepeno uvoditi ovakve sadržaje. To izričito važi u slučajevima kada dete teško podnosi razdvajanje u početku.

Međutim, kako su i državni i privatni vrtići program prilagodili ovakvom početku, roditelji ne treba da insistiraju na stvaranju nekoliko novih navika dok prve od njih ne budu usvojene.

Državni ili privatni vrtići – šta izabrati

Pre samog polaska u vrtić može se desiti da ova dilema bude i nametnuta, jer su kapaciteti u državnim vrtićima popunjeni.

Ipak, dobro je znati da se u takvim slučajevima privatni vrtići subvencionišu od strane grada, za šta je potrebna odbijenica iz državnog vrtića.

Kako se često dešava da su privatni vrtići malo ili nimalo skuplji od državnih, a da pružaju mnogo više, neznatna razlika u ceni koja neće opteretiti kućni budžet može ujedno značiti i mnogo bolji svakodnevni boravak mališana koji podrazumeva prilagođenije sadržaje i manje grupe.

Upravo tako – privatni vrtići često imaju manje grupe dece od državnih, što stvara mnogo bolje uslove za igru i učenje, ali i razvijanje različitih veština, te i ovo može biti parametar u odlučivanju.