NLP kao pomoć za jačanje samopouzdanja

Samopouzdanje nam pomaže u mnogim aspektima života i dešavanam se da nam ono, ipak, nekad nedostaje. Zbog nedostatka samopouzdanja osećamo strah od odbijanja, od kritike, od pravljenja greške ili od neuspeha.

NLP tehnike pomažu u preoblikovanju naviknutih obrazaca ponašanja koji osobi više ne služe i nisu u njenom najboljem interesu. Razvojem novih šema ponašanja ojačava se samopouzdanje koje nam je potrebno kada se suočavamo sa zahtevima i izazovima svakodnevnog života.

Po NLP-u, neuspešan pokušaj nije pad nego vredna lekcija

Svako od nas je nekad u životu imao neuspele pokušaje, doživeo loša iskustva, neprijatne situacije sa neostvarenim pozitivnim ishodom. Sve te neprijatnosti koje su ostale uskladištene u našem sećanju i zbog kojih se nismo bili dobro u nama izazivaju osećaj nekompetentnosti za svaki naredni korak i buduće aktivnosti.

Važno je znati da oni pokušaji koje pamtimo kao neuspešne ne bi trebalo da na njih gledamo kao na naše padove već kao na vredne lekcije. One su tu da iz njih izvučemo pouku i da ih iskoristimo kako bi nam bilo bolje i kako bi sa većim samopuzdanjem koračali napred u ostvarivanju naših životnih zamisli.

Ako na ovaj način gledamo na neuspeh shvatićemo zapravo da je on samo pokazatelj da nešto nismo savladali, nismo dobro razumeli i da nismo na pravom putu. Neuspeh je samo povratna informacija da nešto nismo dobro radili i da je potrebno da radimo drugačije.

Svi imamo potencijale koje možemo da upotrebimo. Imamo sposobnost da učimo i sposobnost da se prlagođavamo i da budemo fleksibilni. Oba ova potencijala su naši unutrašnji resursi koji nam mogu pomoći u jačanju samopouzdanja.

Preuzmite odgovornost za sopstveni život

Ljudi sa samopouzdanjem su odgovorni za svoj život i situacije u kojima se nalaze. Oni koji imaju manjak samopouzdanja postaju žrtve okolnosti. Ako nam se ne sviđa situacija u kojoj se nalazimo imamo odgovornost da je promenimo. Koliko dugo treba da čekamo da se stvari, okolnosti ili ljudi iz našeg okruženja promene? Zar nije jednostavniji način da prvo promenimo sebe?

Kada preuzmemo odgovornost i uzmemo život u svoje ruke svaka naša promena može imati uticaj na promenu sistem oko nas. Ako nešto što smo radili ne daje povoljne rezultate i ako dobijamo ishod koji je iznova po nas nezadovoljavajući pokušajmo da uradimo stvari drugačije nego što smo ih do tada radili.

Ne zaboravimo da na putu promena budemo odgovorni prema drugima u našem okruženju. Ljudi sa viskim nivoom samopouzdanja ponašaju se prema drugima sa poštovanjem i ne omalovažavaju ih kako bi sebi dali na važnosti.

Pogledajte sebe iz druge perspektive

Možda bi mogli da pokušamo da se izmestimo iz situacije u kojoj se nalazimo i iz druge perspektive sagledamo ono sa čime se trenutno suočavamo. Možda bi nam bilo korisno, da kada smo obuzeti osećanjima straha i nekompetetnosti, zamislimo da gledamo sebe sa strane kao da smo neka druga osoba.

Dajmo sebi vremena da razmislimo, da posmatramo i uzmemo u obzir kako bi nas neka druga osoba videla i šta bi zapazila. Zapitajmo se šte bi ta osoba mislila o nama, šta bi osetila u vezi sa nama ili šta misli koje kvalitet mi posedujemo.