Kompjuteri – Igračke 21. Veka

Računari predstavljaju sastavni deo našeg života i zahvaljujući njima mnoge poslove obavljamo sa velikom lakoćom, a da ne spominjemo veoma brz pristum svim mogućim informacijama. Neki kompjuter doživlajvaju kao najbolju razonodu na kojoj mogu igrati svoje omiljene video igrice, dok drugima predstavlja osnovno sredstvo za rad. Da li ste se nekad zapitali koje su osnovne računarske komponente?

Kako uopšte funkcioniše kompjuter? Ono što je nama vidljivo je samo računarska oprema, a kako sve to u stvari funkcioniše i šta se krije ispod haoube nam nije poznato.Svi osnovni delovi kompjutera međusobno su spojeni a kojim upravlja centralni deo-procesor ili kako ga još označavaju “ mozak računara”. Osnovne komponente su: matična ploča, procesor, RAM memorija i HARD disk. Pored osnovnih postoje dodatne komponente, međutim u današnje vreme većina njih je već ugrađena u matičnu ploču poput grafičke kartice, zvučne kartice i ostalih komponenti. U daljem tekstu ćemo ukratko objasniti kako osnovne komponente, tako i dodatne koje su sastavni deo svakog računara.

Matična ploča

Osnovni deo svakog kompjutera jestu matične ploče. Radi se o štampanoj ploči na kojoj se nalazi veliki broj elektroda, konektora i drugih elektronskih komponenti. Predstavlja deo hardvera i na njoj su prikačene osnovne komponente svakog računara poput procesora, RAM memorije. Zahvaljujući samoj kompleksnosti matične ploče koja povezuje sve ostale komponente, takođe omogućava manipulisanje procesora drugim komponentama. Vremenom matične ploče počinju da preuzimaju na sebe i druge funkcije kompjutera, tako da se pojavljuju “Integrisane matične ploče” u kojoj su već prilikom proizvodnje ugrađene brojne komponente poput grafičke, zvučne, mrežne kartice. Ali ovakve integrisane matične kartice važe za manje kvalitetne kartice u odnosu na neintegrisane.

Procesor

Kada kažemo procesor, konkretno se misli na centralni procesor koji predstavlja srce kompjutera. Osnovna funkcija procesora jeste protok informacija od jednog dela kompjutera do drugog. Može se reći da predstavlja upravljački centar za sve operacije koje obavljamo na našem računaru.

RAM memorija

Sam naziv označava radnu memoriju. U pitanju je mesto na kojem kompjuter čuva podatke i programe koje procesor trenutno koristi i obrađuje. Radni prostor na kom su pokrenuti svi programi u kojima radimo, otvoreni svi dokumenti koje tokom rada koristimo. Po završetku rada, prilikom isključivanja kompjutera sve podatke ili programe koje smo do tada koristili brišu se sa RAM memorije.

HARD disk

Još se označava kao “Tvrdi disk” predstavlja osnovni deo računara i služi prevashodno za upisivanje svih mogućih podataka i programa samog računara. Podaci koji su jednom uneti ostaju trajno zapisani na hard disku, ne gube se samim gašenjem računara. Iz tih razloga ceo Operativni sistem smešten je na hard disku.

Grafička kartica

Grafička kartica ili video kartica, predstavlja dodatnu komponentu računara. Osnovna funkcija jeste slanje video signala do monitora. Može da bude integrisana, ako je već ugrađena na samu matičnu ploču ili eksterna- kada se naknadno dodaje samoj matičnoj ploči.

Zvučna kartica

U pitanju je dodatni deo računara, čija je osnovna funkcija obrađivanje zvuka računara. U današnje vreme obično ova komponenta je već integrisana na samoj matičnoj ploči.

Mrežna kartica

Prevashodno služi da omogući komunikaciju jednog računara sa drugim računarima ili uređajima. Ova kartica se koristi i za konekciju sa interntom, zato treba biti pažljiv pri odabiru mrežne kartice. Takođe je integrisana na samoj matičnoj ploči.

Takođe pored ovih komponenti ne treba da zaboravimo i na ostale delove računara poput kućišta, miša, tastature, štampača, skenera…..