Koje sve vrste i kako se koriste kartonske ambalaže

Danas se katornska ambalaža svakodnevno upotrebljava. Tek sa masovnom proizvodnjom ova ambalaža je dobila široku primenu na tržištu, ipak se danas čini da je nezamenljiva za skladištenje i čuvanje robe i drugih materijalnih dobara.

Veliki je dijapazon proizvoda koji se pakuju u ovu amabalaži, ali je i različit izbor kartonskih kutija danas na tržištu. Ambalaža se prilagođava proizvodima, a nekoliko osnovnih vrsta kartonskih kutija postoji.

Danas su brojni proizvodi koji su pakuju u kartonske kutije, a razlikuje se sledeća kartonska ambalaža.

Izrezana kartonska ambalaža

Kod nas se najviše upotrebljavaju kutije koje su izrezane. Naime, one se lako sklapaju, a upravo zbog tog izreza imaju samo jedan deo koji nije potrebno lepiti kako bi se se kutija lepo sklopila. Kod ovakve kartonske ambalaže se ne koristi poklopac, jer ima isto dno i isti vrh. Uvek možete proizvod dodatno da zaštitite, pa ga možete obložiti i maksimalno dodatno zaštiti lepljivom trakom.

Nasuprot izrezanim kutijama nalaze se teleskop kutije koja se jedino razlikuju po tome što one sadrže poklopac. Imaju dva dela, a različiti su im dno i poklopac, pa se drugačije sklapaju. Najčešće se koristi kao kartonska ambalaža za poklone.

Rebrasta kutija

Za razliku od izrezane ambalaže, rebrasta kartonska kutija nema neki određen blik, a većina kutija se zapravo od ovog kartona pravi. Ima najmanje tri sloja, a oni su napravljeni tako što se u sredini nalazi rebrasti sloj, a prvi i treći sloj su ravnog oblika. Posebnu ulogu ima ovaj središnji rebrasti sloj, jer se zahvaljujući njegovoj strukturi u sredini ostavlja prostor za vazduh kako bi se proizvod sačuvao od mogućeg oštećenja u slučaju da dođe do nekog udarca.

Ambalaža za manje proizvode i kutije koje se izvlače

Da li ste primetili da postoji kartonska ambalaža koja ima dve zasebne kutije koje se izvlače, odnosno ambalaža ima spoljašnji i unutrašnji deo?

Ovakva ambalaža ima otvore na različitim stranama, a kada se delovi spoje, onda čine jednu posebnu celinu i proizvod se tako čuva od oštećenja.

Najbolje su a pakovanje sitnijih proizvoda, jer se prilagođavaju obliku i frmi proizvoda, a najčešće služe za pakovanje staklenih čaša, figura i drugih proizvoda koji se lome i lako razbijaju.

U čemu je osnovna prednost kartonske ambalaže?

U odnosu na drugu ambalažu, glavna prednost kartonske ambalaže leži u recikliranju. Naime, u SAD-u se preko 90% kartonske embalaže reciklira. Nije ništa drugačije ni u drugim krajevima sveta. Zato ne čudi što je karton najpovoljniji, ali i najjednostavniji za pakovanje proizvoda i poklona. Ako ne znate, trenutno se širom sveta proizvede ukupno preko 400 miliona tona kartonske ambalaže, a najveću količinu otpada stvara proizvodnja upravo ovih proizvoda.

Zbog toga je recikliranje izuzetno značajno, jer se na ovaj način štiti životna sredina. U svetu je pre 25 godina preko 50% proizvedene kartonske ambalaže  reikliranoo, a danas je taj procenat mnogo veći, pa se iz godine u godnu sve više povećva i stručnjaci smatraju da će ubrzo dostići i 95%. Da nije recikliranja, znatno više bi se životna sredina uništavala kako bi se proizvodili novi materijali od kartona i papira.