Koje karakteristike imaju najbolji motokultivatori?

Ako niste čuli za motokultivatore onda ste sigurno čuli za frezu koja predstavlja sinonim za prvu reč. A radi se o vozilu na motorni pogon sa jednoosovinskim radnim strojem koje se može koristiti sa ili bez priključnog vozila. Veliki broj dostupnih priključaka omogućavaju da svaki komad bude univerzalan i da ima višestruku primenu u praksi.

Ovo vozilo konstruisano je tako da može da vuče, da potiskuje ili da nosi različita oruđa namenjena za razne poljoprivredne i privredne poslove. 

Može se koristiti i kao vozilo u saobraćaju ali samo ako ima prikjlučke koji su proizvedeni za tu svrhu. 

S obzirom na široku primenu u poljoprivredi, praktičnost i veliku potražnju danas se na tržištu mogu naći razni modeli. Ali kako izabrati najbolji motokultivator? 

Priključci koji omogućavaju višestruku namenu

Najčešći priključak koji se koristi u praksi odnosi se na priljučak freze koji služi za obradu zemljišta pomoću zaoštrenih tanjira i niza zakrivljenih zubaca. 

Osim toga u priključke se svrstavaju i plug, razgrtač, malčer, spartač, kosačica, rotacione četke i pumpa za vodu. 

Strižna kosa ili kosačica kao priključak omogućava da se kosi trava, raonik i freza mogu vam omogućiti čišćenje snega. 

Moguća je i montaža točkova za vuču, ali isljučivo nekog manjeg tereta. 

Shodno svemu tome jasno je da se pomoću priključaka koji su nabrojani omogućava višestruka primena u praksi i korisnost. 

Laki su i jednosatvni za upotrebu

Ako pitate poljoprivrednike koji alat je za njih nezamenljiv kada je u pitanju obrađivanje manjih i srednjih površina zemljišta gde nije moguć pristup traktora – odgovor će biti jedan. A reč je upravo o motokultivatorima. Za manja poljoprivredna gazdinstva predstavlja obavezni deo opreme, pogotovo za vlasnike fiksiranih staklenika ili užih vinograda. 

Vode se kao ručna mašina te je zato važno da njihovo rukovanje bude jednostavno i lako. Njihovi motori mogu biti na bezinski ili dizel pogon. A danas se u prodaji mogu naći i električni modeli (akumulatorski). 

Najbolji motokultivatori su oni koji su jednostavni za upotrebu i laki, odnosno imaju malu težinu koja omogućava neometan rad. Posebno na malim posedima, rasadnicima i staklenicima. 

Radna širina i broj rotora

Ove univerzalne mašine imaju snagu motora u proseku od 10 do 12,5 KS. Namenjene su i mogu se koristi u raznim poljoprivrednim aktivnostima vezanim za povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i u plastenicima. Ali se mogu koristiti i za veliki broj komunalnih radova. 

U zavinosti od toga za koje poslove je potrebna ova mašina, bira se model u odnosu na radnu širinu i broj rotara, ali i snagu. 

Pouzdani su i imaju višestruku primenu

O tome gde sve mogu da se primene već je bilo reči ranije u tekstu i jasno je da je najbolji motokultivator onaj koji ima višestruku primenu. Savremena tehnologija proizvodnje koja je zastupljena u svim oblastima, pa i u ovoj, omogućila je proizvodnju mašina snažnih konstrukcija za kratko vreme koje omogućavaju dugotrajnost. Ali i visoku pouzdanost čak i prilikom najzahtevnijeg korišćenja. Proverena i pouzdana tehnologija izrade je ključna za kvalitet. 

Univerzalnost korišćenja i primene omogućena je montiranjem velikog broja različitih priključaka.