Ko može, a ko ne može biti korisnik doma za stare?

Kada se nađete u situaciji da morate da smestite određenu osobu u dom za stare, obično se postavlja mnogo pitanja. Koliko je cena doma za stare, šta cena uključuje, ko brine o starijim osobama, na koji način, da li postoji stručno lice koje brine o njihovoj bolesti, posebno ako su specifični slučajevi, da li su moguće svakodnevne posete i slično. Međtuim, često se postavalja pitanje koje osobe mogu da budu korisnici doma i da li postoje slučajevi kada određene osobe ne mogu da koriste usluge koje pruža dom za stare.

 Nepokretne osobe mogu biti korisnici doma 

Često se postavlja pitanje da li nepokretne osobe mogu da budu korisnici doma za stare i odgovor je pozitivan. Zapravo, oko nepokretnih osoba vam je potrebna i najveća pomoć i podrška i sasvim je jasno i logično da se sami ne možete starati o nepokretnoj starijoj osobi. Nepokretna starija osoba zahteva apsolutnu pažnju i brigu i malo je verovatno da neko može toliko mnogo vremena da izdvoji. Zato je dom za stare najbolja moguća opcija za sve one nepokretne osobe. Njima će u domu biti obezbeđena sasvim korektna zdravstvena podrška, ali i svaka druga podrška, koja im bude bila potrebna u datom trenutku. Jedan do domova za stare gde su medicinska nega i nadzor stručnog osoblja dostupni 24 časa jeste dom za stare „Gardoš“ koji se nalazi u Zemunu. Sve potrebne informacije u vezi sa njihovim uslugama možete pronaći na njihovom sajtu

Osobe sa Alchajmerom mogu biti korisnici

Osobe s Alchajmerom i blagom ili jače izraženijom demencijom mogu da budu korisnici doma. Posebno ističemo ova dva slučajeva, jer su to i najčešće postavljana pitanja. Kao što postoje uslovi u domovima za stare za osobe koje su nepokretne isto tako postoje i uslovi koje omogućavaju da u domovima za stare borave i oni koji imaju Alchajmerovu bolest. Nekada ova bolest zna da bude  vrlo zahtevna, zavisi od stadijuma, tako da bi najbolja odluka koju možete da donesete u tom trenutku bila da smestite osobu sa ovom bolešću u dom za stare.

Nekada zavisi od uslova i kapaciteta doma

Neki domovi za stare ne primaju određene korisnike, jer jednostavno nemaju uslova za njih. Na primer domovi koji imaju malo mesta, te moraju po više korisnika da smeštaju u jednu sobu, neće biti u prilici da prime nekog čiji slučaj zahteva specijalnu negu, posebnu sobu i slično. Takođe, zavisi i od osoblja. Nekada osoblje nije stručno da brine o osobama sa određenim posebnim potrebama. Najbolje bi bilo da se prilikom izbora domova za stare raspitate da li primaju i određene specifične korisnike i na taj način se osigurate.

Korisnik ne bi trebalo da bude ona osoba koja to ne želi

Kada je starija osoba prilično svesna i pritom vrlo izričita u svojoj nameri da ne želi da ide u dom, onda je jednostavno ne možete prisiliti na to. To zaista ne bi bilo u redu sa vaše strane, ali bi vam takođe u domovima za stare tražili neku vrstu odobrenja. Jednostavno ne možete prisiliti neku osobu da bude deo ustanove, ukoliko ona to ne želi. Pre svega bi trebalo da detaljnije porazgovarate sa njom, saopštite joj zašto je to možda važno i da će na neki način njom tamo biti i bolje. Tek kada imate saglasnost te osobe, onda možete da se obratite i domu za stare.