Klimatski preduslovi Sokobanje za banjski turizam

Sokobanja je gradsko naselje i banja u opštini Sokobanja koja se nalazi u Zaječarskom okrugu. Prema poslednjim podacima ima oko 8.000 stanovnika. Poznata je turistička odrednica za banjski turizam.

Vremenske prilike ovog turističkog mesta

Svoj geografski položaj stacionira na 400 metara nadmorske visine. Nalazi se izmedju karpatskih i balkanskih planina.

U Sokobanji dominira umereno-kontinentalna klima.

Leta su bez temperaturnih šokova i visokih temperatura a zime blage, dok je jesen nešto znatno toplija od proleća. Ovi umereni i povoljni vremenski uslovi daju Sokobanji karakter klimatskog lečilišta.

Vlažnost vazduha je najmanja leti a najveća zimi i to čak 80%. Prosečna godišnja oblačnost u Sokobanji iznosi oko 60%, inače oblačnost nije ravnomerno raspoređena. Najviše sunčanih dana na iznenađenje ili ne ima jesen a najmanje zima. Najveći broj sunčanih sati ima leti sa maksimumom u julu od 247 časova– Najmanje sunčanih sati ima u decembru i to 48 časova. Prognozu vremena za Soko banju možete pratiti na ovom linku.

Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 10,3°C. Najhladniji mesec je naravno januar, sa prosečnom temperaturom od -1,25°C. Najtopliji period je u mesecu julu sa prosečnom temperaturom od oko 21°C. Prosečan broj dana u godini sa temperaturama iznad 18°C iznosi 92 dana. Mraznih dana u toku godine prosečno ima 95. Najviše mraznih dana ima u januaru i to 24. Tropski dani broje do 25 u toku godine i to kada je temperatura veća od 30°C.

Kiša u ovom mestu zaista retko pada. Prosečna godišnja količina padavina je 578mm. I to izdvajamo maksimum juna meseca i minimum oktobra meseca. Obilnije padavine su po obodu kotlina, na brdima i okolnim planinama.Snega u proseku ima oko 25 dana godišnje. Loše vreme je rezervisano za jednu četvrtinu godine.

Sokobanjska kotlina je sa svih strana okružena planinskim vrhovima.

Raspored planina je takav da su ka kotlini intenzivna strujanja sa jugozapada, juga, istoka i jugoistoka dok severni, severozapadni, severoistočni i zapadni vetrovi retko duvaju. Najači vetar ove oblasti je košava. Što se tiče maglovitih dana oni se u proseku javljaju 24 dana godišnje.

Na osnovu podrobnije analize klimatskih elemenata donosi se jedinstven zaključak da Sokobanju karakterišu mnoge klimatske povoljnosti.

Tu pre svega mislimo na malu prisustnost ekstremno niskih i visokih temperatura. Male dnevne temperaturne promene, konstantno strujanje vazduha zahvaljujući okolnim planinskim predelima, optimalnu vlažnost vazduha i veliki broj vedrih dana.

Kombinacija ovakvih klimatskih uslova dovoljno opisuje ovu banju kao klimatsko lečilište.