Kako izabrati autobuskog prevoznika za put u Berlin?

Berlin, kao najveći glavni grad u Nemačkoj ima oko 3 440 441 stanovnika i predstavlja turističku atrakciju posetiocima iz celog sveta. Na svakom koraku su delovi istorije ispresecani modernističkim elementima i intenzivnim životom u metropoli. Bogastvo različitih kultura i naroda koji danas žive ili samo borave u Berlinu predstavlja poseban doživnjaj pri njegovom obilasku.

Od Beograda je udaljen oko 1450 km koji se u proseku pređu za 18 sati i 25 minuta. S obzirom da je u pitanju veoma dugo putovanje potrebno je obratiti pažnju na neke detalje pri izboru prevoznika.

Vrsta autobusa

S obzirom na količinu vremena koje će se provesti u samom autobusu neophodno je proveriti da li su dorasli zadatku. Svakako da i prevoznici biraju autobuse prilagođene dužim putovanjima ali nije na odmet proveriti i izabrati onaj koji najviše odgovara. Za ovaj tip putovanja je važno da je sedište udobno i da je dovoljno udaljeno od prethodnog sedišta. Ovo može biti posebno važno visokim osobama. Potrebno je da autobus bude klimatizovan ali i da se klima koristi što bi možda bilo najbolje proveriti iskustva putnika koja su koristila usluge posmatranog prevoznika. Korisno je proveriti da li ima i da li se koristi WC u autobusu tokom vožnje. U zavisnosti od raspoloživog broja putnika i prtljažnog prostora, potrebno je rapitati se da li prevoznik postavlja neke uslove oko količine i veličine prtljaga, kao i da li su oni prihvatljivi.

Plan puta

Pre donošenja odluke, potrebno je proveriti plan puta da li je odgovarajući. Zbog dužine putovanja planira se više usputnih stajanja radi odmora putnika pa je potrebno obratiti pažnju da li je razmak između pauza dobar. Može se desiti da su pauze česte a nije vam potrebno toliko pauza koje značajno mogu odužiti putovanje. Takođe, može se desiti i obrnuto, da je razmak između pauza dugačak i da ih ima nedovoljno, pa iako se skraćuje ukupno vreme putovanja, ono se pretvara se u patnju. Pored pauza, autobusi staju i radi prijema putnika. Ova mogućnost pruža veliku prednost ako se sa prevoznikom može dogovoriti da stane u mestu boravka putnika ili bar u blizini. Međutim, lako se može desiti da pri lošijoj organizaciji dolazi do veoma čestih stajanja što značajno produžava vreme puta. U skladu sa tim treba proveriti u odnosu na mesto stanovanja koji je prevoznik adekvatniji. Pažnja se može usmeriti i na samo rutu celom dužinom puta i iskoristiti prilika za panoramsko razgledanje. Usled potrebe za više prevoznika i termina, u mogućnosti je i izbor termina koji najviše odgovara, kako u odlasku, tako i u povratku.

Beograd Berlin autobuske karte

Iako ne treba da bude presudna prilikom izbora zbog prethodno navedenih stvari, svakako igra važnu ulogu pri izboru prevoznika. Cena karte u jednom pravcu za Beograd Berlin autobus iznosi od 86 do 91 evro. Cena zavisi od prevoznika i od mesta polaska. Većina prevoznika, ako ne i svi, pružaju mogućnosti dodatnih popusta pojedinim kategorijama stanovništva (osobe sa invaliditetom, penzioneri, studenti…). Takođe, u slučaju da je povratak neizbežan značajan popust se može ostvariti

kupovinom povratne karte ali je neophodno pre kupovine iste proveriti da li su mogući termini povratka adekvtani jer će karta važiti samo za termine izabranog prevoznika.