Kako da nacrtate mapu uma?

Ako ste u potrazi za najboljim načinima učenja, onda ste verovatno naišli i na jedan od trenutno najpopularnijih način, koji se stručno naziva mape uma. Ljudi često mešaju tehnike pamćenja sa Mindfulness tehnikama ublažavanja stresa. Međutim mape uma, su rađene i projektovane na jednoj čvrstoj naučnoj osnovi i pokazale su se kao veoma efikasne i i te kako korisne. Da biste naučili da koristite mape uma, možete da uplatite određene kurseve i da to uradite na jedan veoma profesionalan način. Stvar kod mapa uma, jeste da nemate definitivno šta da izgubite već ćete samo da dobijete. Ulaganje u znanje, ulaganjem u svoj intelekt, vi zapravo ulažete u vašu bolju budućnost. I sami znate da materijalne stvari i nisu nešto što može da bude trajno održivo. Ono što imate u svojoj glavi, znanje koje nosite na svakom koraku vam niko ne može oduzeti.Danas govorimo o tome kako da nacrtete mapu uma i na taj način lakše savladate određene informacije, koje vam prilično zadaju muku:

Izbegavati crnu boju

Važno je da koristite što više boja, ali biće kasnije navedno na koji način. Dakle, poželjne su sve boje, ali je važno da crnu izbegavate. Najbolje bi bilo da koristite plavu, crvenu, zelenu, ljubičastu, narandžastu. Možete i da izaberete one boje koje najviše volite i na taj način da doprineset celokupnom radu. Međutim, ono što savetuju tvorci, ali i oni koji dugo godina primenjuju mape uma jeste da se crna boja izbegava.

Guru_Mindmap

Centralni pojam ili crtež

Kreće se od centra. Kada crtate mape uma u sredini možete da napišete ključni pojam, onaj najvažniji, to je vrlo važno. Vrlo je važno i da prepoznate daj značajan, centralni termin, odnosno da znate da izdvojite ono što je najvažnije. To je osnova svega, jer ćete kroz ostatak mape uma da crtate ono što upravo karakteriše taj pojam i one činjenice koje su u vezi sa njim. Dakle, možete da nacrtate pojam, a možete i da napišete, na vama je da odlčite. Možda bi bilo bolje da ipak nacrtate pojam.

Crtaju se grane

Nakon glavnom pojma treba da nacrtate sporedne pojmove, odnosno grane u različitim bojama. Svaka grana će imati još nekoliko tanjih grana na kraju koje će da označavaju malo bliže svaki od tih pojmova. Svaka grana treba da bude različite boje. Možete da na svakoj grani pišete to o čemu se radi, ali možete i da nacrtate. Tvorci mapa uma smatraju da treba da crtate, jer ćete tako lakše da pamtite. Vrlo je važno da ne pišete rečenice, nego samo ključne reči. Na osnovu tih ključnih reči vi ćete znati sve što je potrebno. Vi sami na osnovu ključnih reči stvarate priču, stvarate sliku. To znači da ne učite napamet, već učiti logično. Reči treba da budu napisane horizontalno. Kada pišete ključne reči, birajte one reči koje su vama svojstvene, koje vi volite. Važno je da izgradite neki svoj lični stil kada je u pitanju crtanje mapa uma. Zašto? Samo na taj način možete biti produktivni i sticati na najbolji način znanje. Možete imati koliko kog grana poželite, odnosno onoliko koliko vam je potrebno. Međutim, ne treba da preterujete, jer ipak treba to sve pre svega da vam bude jasno i da vam mape uma olakšaju, a ne zakomplikuju proces.

Koristi od učenja pomoću mentalnih mapa

Nije teško zaključiti posle pročitanog teksta da mape uma imaju višestruke prednosti u odnosu na druge tehnike učenja. Ovu tehniku možete koristi u bilo  kom stepenu obrazovanja. Međutim najviše se preporučuju za decu koja pohađaju srednje škole jer je to uzrast u kome počinje pubertet i koncentracija dece naglo opada a samim tim i sposobnost pamćenja. Ako se mape uma korise od ranijeg uzrasta to može biti samo bolje jer se kasnije tehnika ustaljuje i postaje svakidašnji način pamćenja. Što se češće i duže koristi to će se pre savladati i usavršiti ova moćna tehnika učenja.