Kada je pravo vreme za obuku dece u školama stranog jezika

 

Učiti engleski ili neki drugi strani jezik počev od najmlađeg uzrasta može biti zanimljiva aktivnost. Ljubav prema stranom jeziku može se usaditi kod dece uz pomoć interesantnih sadržaja koji će njihove veštine unaprediti. Još od malih nogu, poželjno je razvijati govorne veštine i proces pamćenja. Usavršavanje stranog jezika pored savladavanja maternjeg čini se kao komplikovan zadatak, no um deteta sposoban je da razlikuje zvukove i razume značenja. Mozak deteta gotovo da neprestano obrađuje informacije iz spoljnjeg sveta omogućavajući prostor za analizu i pamćenje. No, osnovno pitanje je kada je pravo vreme da dete krene u školu stranog jezika?

Proces učenja jezika do 2. godine života

Od rođenja pa sve do 2 godine života dete slušajući zvukove i igrajući se proučava jezik. Od najranijeg perioda roditelj može upotrebljavati određene rime, pesmice na stranom jeziku kako bi podpomogao da se razvije ljubav prema njemu. Do druge godine života, pažnja deteta biće usmerena na nove informacije i paralelno učenje maternjeg i osnova stranog jezika, prema mnogim istraživanjima izuzetno je moguće. Ipak, ni jedna ustanova u tom uzrastu neće primiti vaše dete na obuku. 

Učenje stranog jezika od 3. do 5. godine 

Većina psihologa smatra da je uzast dece od 3. do 5. godine najoptimalniji za učenje stranog jezika. Pored razvijanja motornih i drugih veština, dete ovog uzrasta može ispunjavati lingvističke zahteve. U procesu učenja stranog jezika igra je izuzetno dobra motivacija i osnovni je element. Dete do 3. godine ima već razvijene osnove maternjeg jezika i lakše povezuje pojmove. Kada je oblik igre i pesme u toku ovog postupka korišćen onda dete može imati veće interesovanje za strani jezik. 

Od 5. do 7. godine 

Počev od predškolskog uzrasta pa do školskog, učenje stranog jezika može napredovati brzo. Dečji rečnik je obogaćen i ono će veoma lako učiti nove pojmove. Pod vođstvom stručne osobe obuka za ovaj uzrast može trajati do pola sata i pretvarati se u pravu avanturu. Zabavnost, veštine samoorganizovanja, poboljšana memorija i aktivnije korišćenje govora ono su što decu može krasiti prilikom časova jezika. 

Od 7. godine pa do starijeg doba

U osnovnoškolskom dobu pa nadalje dete je poprilično marljivo i ima izraženiju koncentraciju pa samim tim učenje stranog jezika nije problem. Pronalazak individualnog pristupa svakom detetu, u toku četrdeseto-minutne nastave biće dobar način uz pomoć kojeg će učenik zavoleti jezik i želeti da ga dovede do usavršenja. Pozorišne aktivnosti, razne radionice pravi su izazov koji će učenici ovog uzrasta lako savladati. No, može se javiti strah od greške koji stagnira učenje i korišćenje stranog jezika pa nastavnici trebaju imati obazriviji pristup.

Škole stranih jezika i obrazovanje

Većina roditelja svoju decu upisuje na kurseve engleskog, ali i drugih stranih jezika još od 3. godine ili polaska u školu. Praktična nastava uz interesantne aktivnosti dobar je način savladavanja. Škole stranih jezika prilagođavaju svoju nastavu prema uzrasnom dobu deteta koristeći inovativne udžbenike, aplikacije, igračke i takmičenja. Škole stranih jezika za najmlađe pružaju dobru vokabularnu podlogu i učenje pretvaraju u zabavu. Uz edukativne video snimke, pesme, priče i tako dalje postavljen je jasan cilj – uz pomoć škole stranih jezika gde se jezik može naučiti po nivoima i pratiti napredak deteta.