Izazovi projekt menadžera u prevodilačkoj agenciji

Šta prvo pomislite kada se pomene projekt menadžer? Dovodite li u vezu ovo zanimanje sa prevodilačkom agencijom?

Mnogi ni ne znaju da prevodilacka agencija unajmljuje projekt menadžere kako bi oni komunicirali sa klijentima i predlagali im ponude u odnosu na zahteve. Naša prevodilacka agencija zadužuje projekt menadžera da klijentu sačini ponudu i šalje je u roku od 15 minuta od poslatog zahteva.

Nakon procene dokumenata u ponudu je uključena:

  • Cena prevoda;
  • Ukupan broj prevodilačkih strana;
  • Rok za završetak posla.

Analiza materijala i prevodjenje teksta zahteva određeno vreme, a uz to neophodno je da zaposleni poseduju odlično znanje i višegodišnje iskustvo kako bi klijentu obezbedili kvalitetnu ponudu.

Samo u izuzetnim situacijama projekt menadžer neće odgovoriti na mejl odmah, ali ne brinite. Sigurno nećete ostati uskraćeni za odgovor. Ako ne dobijete odmah ponudu prevodilačke agencije onda znajte da se menadžer možda bavi strankom koji je u kancelariji ili ima mnogo ponuda, pa redom odgovara na mejlove.

Svakako, bićete obavešteni u najkraćem mogućem roku, jer je praksa pokazala da su izazovi različiti i da je svaki projekat priča za sebe. Budite strpljivi, jer vas naša prevodilacka agencija neće izneveriti.

Šta se od klijenata očekuje?

Da bi saradnja bila uspešna i prevodilacka agencija i klijent imaju nekoliko važnih obaveza. Naime, kada je prevodjenje teksta u pitanju od klijenata se očekuje da naznače jezik na kojem je izvorni materijal i da odgovore na sva dodatna pitanja prevodilaca.

Ako klijent ne pošalje na kojem je jeziku materijal koji treba da se prevede, zaseda lingvistička ekspertiza projekt menadžera naše agencije kako bi se odredio jezik na kojem je dokumentacija. Lako je odrediti da je u pitanju prevod sa engleskog, ali male su razlike između skandinavskih jezika ili između holandskog i nemačkog.

Kako izabrati odgovarajućeg prevodioca?

Za uspešnu realizaciju projekta neophodno je izabrati odličnog prevodioca, a od projekt menadžera zavisi koji prevodilac će preuzeti određenu dokumentaciju za prevod. Ne čudi onda što projekt menadžer određuje sudbinu nekog prevoda.

Ako mislite da jedan prevodilac može odlično da prevodi medicinsku dokumentaciju i književni prevod, varate se. Svaki iskusan prevodilac će vam potvrditi da je važno biti stručnjak za određenu oblast i da je u tome ključ uspeha i odlično obavljenog posla.

Naša prevodilacka agencija ima preko stotinu zaposlenih, pri čemu lako možemo da izaberemo osobu stručnu za prevodjenje teksta iz prava, kao i za ekonomski prevod sa engleskog ili za prevod marketinških tekstova ili farmaceutske dokumentacije. Cena prevoda se razlikuje u zavisnosti od materijala, jer nije isto kada se prevode tekstovi iz oblasti informacionih tehnologija i mašinstva ili ekologije i građevine.

Pitanja prevodilaca su ključna za dobar prevod!

Prevodjenje teksta nije nimalo lagan posao iako se to na prvi pogled možda nekome čini. Odgovorni prevodioci često uočavaju nepravilnosti u izvornom materijalu, pogotovu ako je reč o nepravilno prevedenom tekstu koji je došao na korekciju u našu agenciju.

U tom slučaju projekt menadžer ima zadatak da obavesti klijenta o uočenim nepravilnostima, a takođe i da se kosultuje sa klijentom u vezi sa sugestijama i komentarima koje je prevodilac predložio.

Naše dugogodišnje iskustvo pokazuje da je uspešna saradnja moguća samo ako postoji dobra komunikacija između klijenta i agencije.

Rokovi moraju na vreme da se ispoštuju!

Možda se čini da sat-dva za prevodjenje teksta ništa ne znači, to ipak nije tako. A i klijenti nisu saglasni sa tim.

Postoje nepredviđene situacije koje utiču na rok završetka posla. Recimo, do probijanja roka može da dođe zbog prekida Internet veze, nestanka struje ili zbog nedostatka teksta. Tada projekt menadžer mora da obavesti klijenta na vreme o čemu se radi, ali i da reaguje domišljato i brzo kako bi se nastali problem brzo i lako rešili.

Prevodjenje teksta i hitan prevod naša su osnovna delatnost, ali i kada nije hitno, javite nam se i mi ćemo vam pomoći i brzo ispuniti sve vaše zahteve.

Zadovoljan klijent – naš uspeh!

Svaki klijent je priča za sebe. Očekivanja su različita, zadaci takođe, a naša prevodilacka agencija najviše brine o tome da klijenti budu zadovoljni.

Dok jedni žele prevod sa engleskog koji treba da bude uvezen sa originalnim dokumentom, drugi traže tri, četiri, pa i pet primeraka, nekome je potreban skeniran prevod, a ima i onih koji traže da prevedeni materijal bude fakturisan na adresu druge kompanije.

Cena prevoda uključuje i dodatne zahteve o kojima brinu projekt menadžeri prema utvrđenim standardima i procedurama. Ukoliko želite da brzo, lako i uspešno realizujemo vaše zahteve, javite nam se. Svaki zadovoljan klijent doprinosi našem uspehu!