razvojni put 3d stampe

Inovativni razvojni put tehnologije 3D štampe

Prema navodima stručnjaka za inovativna otkrića štampe, poseban osvrt pripada 3D štampanju. Proces proizvodnje gotovih prototipa prilagodljiv je svim industrijskim granama, sa veoma istaknutim mestom u sferi medicine. Tehnologijom 3D štampanja ističe se posebna kreativnost uz izražavanje osećanja u primeni arhitektonskih uređenja starih građevina. Izradom maketa se u potpunosti oživljavaju nekadašnji izgledi fasada, kulturnih objekata i vrednih umetničkih dela.

Oblici u 3D štampi mogu biti proizvoljni uz kombinovanje više različitih materijala. Osnovna odlika pomenutog trodimenzionalnog štampanja, oslanja se na slojevito nanošenje materijala kao preciznog u fazi modelovanja. Krajnji gotov proizvod ima svoju cenu koju određuje proces štampe, materijali i serijska proizvodnja. 

Karakteristike koje formiraju cenu 3D štampe

Tehnološki proces 3D štampanja je složenog karaktera uz postojano slojevito štampanje materijala i izradu 3D figura. Cenu 3D štampe najpre određuju upotrebljeni materijal, zatim stepen deformiteta samog objekta, sadržajnih kompleksnih delova, fleksibilnosti materijala kao i otpornost na spoljašnje uticaje sredine. Neophodno je navođenje izbora materijala, što dalje određuje dugotrajnost. 

Tokom obrade i pripremnog nanošenja horizontalnih slojeva, krajnja cena ne podrazumeva radan broj sati štampača. Brzina nanošenja samih slojeva najčešće zavisi od debljine, koja je izražena u milimetrima. Ukoliko se štampaju serije proizvoda sa istim razmerom kalupa, sledi manja krajnja cena. Ipak, neophodno je pratiti aktuelne promocije 3D štampe kojima se ističu akcije na određene materijale Ili serijsku proizvodnju. 

Podudaran način rada svih tehnoloških procesa 3D štampača

Svi 3D štampači zasnovani su na postepenom štampanju materijala odnosno unošenju redosleda slojeva. Horizontalno nanošenje je osnova svakog tehnološkog procesa 3D štampanja. Kompijuterskom obradom podataka, svaki proizvod se detaljno analizira i time utvrđuje kako će slojevi izgledati. U ponudi je štampa manjih ali i većih formata koji su zaživeli razvojem tehnologije. 

Svi krajnji štampani proizvodi nisu teški niti masivni za dalji prenos. U toku proizvodnje figura sledi prikrivanje svih nedostataka kojima se posebni detalji ističu. Razvojni put 3D štampanja prepoznat je u svim sferama industrije, što olakšava izvođenje određenih poslova. Primenljiva je izrada univerzalnih odnosno brendiranih proizvoda koji se oslanjaju na izradu ženskog nakita, obuće ili drugih modnih aksesoara. 

Primena tehnološkog procesa 3D štampe za proizvodnju alata

Proizvodnja alata je u ranije period bila rame uz rame sa industrijskim razvojem društva, čime su neophodni predmeti za rad pratili standarde rada. Tokom primene 3D štamapnja u procesu proizvodnje alata, ostvarila su se brojna inovativna rešenja kojima su zadati testovi krajnje ispoštovani. Alati nastali ovim procesom, zadovoljavaju sve standarde kvaliteta ali i procesnih radova.

Osnovna karakteristika koja mora biti zadovoljena, odnosi se na mehaničku izdržljivost materijala i svih pratećih delova. Ostvarena je upotreba opisanog procesa u automobilskoj industriji izradom kontrolnika, koji se dodatno mogu podešavati.Na osnovu korišćenih funkcionalnih mašina koje podržavaju tehnologiju 3D štampe, kreirana je tehnologija uštede sa dobijenim kvalitetnim rezultatima. Njen potencijal u automobilskoj industriji, usmeren je na izradu pojedinih rezervnih delova i alata kojima se popravka efikasno obavlja. 

Tokom procesa štampe i krajnjeg dobijanja 3D modela, ostvarena je finansijska ušteda, skraćeno vreme proizvodnje i ostvarena fleksibilna upotreba. Tehnološki proces 3D štampanja poseduje tradicionalan način rada sa metodama koje se mogu dograđivati shodno odabranim materijalima.