Auspuh-mali, a tako važan deo svakog automobila

Reč auspuh dolazi nam sa nemačkog govornog područja. U pitanju je složenica nastala od reči „aus“ što znači izvan, i „puh“ što predstavlja onomatopeju koja dočarava izbacivanje vazduha kod ljudi. Često se nameće u govoru, ali da bi smo bolje razumeli šta je auspuh, zašto služi i kakva je njegova unutrašnjost moramo razumeti njegovu svrhu i namenu.

Svi automehaničari, ali i iskusniji vozači pod auspuhom smatraju zadnji lonac u sistemu Vašeg automobila. Svrha zadnjeg lonca je da što više priguši buku motora, ali i da smanji temperaturu izduvnih gasova. Kada se pomoću svećice zapali smeša koju čine gorivo i vazduh dobije se druga smeša koju čine ugljen monoksid, ugljen dioksid, ugljovodonik, azot oksid, fosfor, kao i primesa nekog teškog metala poput molibdena ili olova. Za ovaj sastav možemo reći da je u gasovitom stanju, pod visokim pritiskom i temperaturom, a klip ih gura napolje. Izduvni gasovi ulaze direktno u izduvnu granu, koja zbog svoje funkcije mora biti napravljena od legura ili čelika, kako bi izdržao visoku temperaturu i pritisak. Automobili retko imaju svako svoj izduv, ta razliku od motora.

Noviji automobili, opet imaju mogućnost da gasovi nakon izlaska iz motora idu do katalizatora. U katalizatoru se gasovi u značajnoj meri prečiste od otrovnih gasova. Nakon katalizatora gasovi „putuju“ ka loncu, a zatim munjevito ulaze u auspuh gde se nalaze veoma kratko pre nego što izađu napolje.

Problemi koji mogu nastati kod auspuha i njegovo brzo rešavanje

Auspuh je jedan od auto delova koji se pored motora najviše zagreva. Usled visokih temperatura dešava se da delovi izduvnog sistema progore, i to što je najgore, kada se najmanje nadamo. Dodatan problem predstavljaju loši putevi u našoj zemlji, pa i kondenzacija koja često prouzrokuje koroziju. Starijim automobilima takva budućnost je gotovo neminovna, ali šta uraditi ukoliko vas, pak, iznenadi tako nešto. Nemojte očajavati jer i za ovaj problem postoji rešenje koje Vam neće oduzeti puno dragocenog vremena, a i za koje Vam neće trebati neko posebno umeće. Za ovaj mali „poduhvat“ trebaće Vam ručna dizalica, traka za krpljenje tj. Bandažu, i najviše pola sata izdvojenog truda. Traku za bandažu možete kupiti u prodavnicama auto delova, kao i na nekim benzinskim pumpama.

Procedura rešavanja problema

Pre samog lepljenja trake ne zaboravite da očistite oštećeni deo auspuha jer je to pola posla. Može se desiti da je auspuh zarđao. U takvim slučajevima koristite žičanu šmirglu kako biste skinuli rđu. Tek onda poprskajte vodom, istrljajte i prosušite papirnim ubrusom.

Pridržavajte se svakog koraka iz upustva prilikom rada, kako ne bi došlo do kontaindikacija. Tako je važno da auspuh bude suv, hladan i dobro očišćen kako biste traku lepo zalepili. Traka je jednostavna za korišćenje, jer je samolepljiva i može da pokrije sitnija oštećenja  koja su se pojavila na cevima, izduvnoj grani auspuha, srednjem ili zadnjem loncu. Veoma je korisna i zahvalna, jer sa svojih metar dužine i pet centimetara širine može da izdrži i veoma visoke temperature. Pre nego što traku stavimo, potrebno je da skinete zaštitni sloj. Zatim traku motamo oko auspuha, a prstima prelazimo preko nje polako nekoliko puta kako ne bi ostao vazduh prilikom lepljenja. Nakon montiranja traka će se dodatno stegnuti na toploti.

Ali, ne zaboravite da ne treba da se samo oslonite na traku, jer je ona samo prelazno rešenje, nego je potrebno što pre otići u najbliži auspuh servis kako bi Vam stručno lice na najbolji mogući način uklonilo nastali kvar.