Zaštitite zaposlene od virusa

Niz od različitih postupaka kojima je cilj da unište mikroorganizme u kancelariji odnosno svim prostorijama određene firme jeste dezinfekcija.
Koliko je bitna svakodnevna dezinkfecija najbolje pokazuju svakodnevni primeri raznih epidemija koji uglavnom prvo pogađaju prostore odnosno radne kolektive gde boravi više ljudi. 

Dezinfekcija firme koja se obavlja hemijskim putem jako je bitna za svaku kompaniju jer će na taj način svi mikroorganizmi biti uništeni. 

Da li se dezinfekcijom uništavaju svi mikroorganizmi? 

Za razliku od metode koja se naziva sterilizacija, postupak kao što je dezinfekcija pruža objektu da se različitim postupcima unište prisutni mikroorganizmi odnosno da se oni dovedu do broja koji neće narušiti zdravlje ljudi. 

Dezinfekcijom će ostati mikroorganizmi ali u onom broju koji nije štetan po zdravlje. Ipak uspešnu dezinfekciju ne može svako od nas da sprovede, s obzirom na to da je potrebno dobro poznavanje bioloških osobina svih prisutnih mikroorganizama kao i njihovih slabih tačaka. Na taj način moguće je napraviti čitav niz tehnika i preparata koji mogu da se ispravno smanje odnosno potpuno uklone. 

Neki od mikroorganizama koji uglavnom „napadaju“ poslovne prostore jesu virusi, bakterije, prioni pa i gljivice. 

Šta podrazumeva dezinfekcija firme? 

Ovo je čitav niz postupaka koji je usmeren ka cilju da se uništi najveći broj neželjenih mikroorganizama. Svi oni kada se udruže mogu ozbiljno da naruše zdravlje zaposlenih, a sve to dovodi do manje produktivnosti kao i lošeg imidža kompanije kod klijenata. 

Ukoliko vaš poslovni prostor nije bezbedan, budite sigurni da će se te informacije veoma brzo proširiti, a ovu slabu tačku može veoma lako da iskoristi vaša konkurencija. 

Redovna dezinfekcija firme nije nikakav luksuz

Iako mnogi menadžmenti kompanija smatraju da je sasvim dovoljno jednom nedeljno čistiti radne površine – to u praksi i nije slučaj. 

Naime, redovna dezinfekcija je potrebna kako bi se održali higijenski uslovi, ali ukoliko želite da svojim zaposlenima i klijentima pružite potpunu zdravu sredinu potrebno je da redovno vršite dezinfekciju. 

Za dezinfekciju firme najbolje je da angažujete profesionalce, kao i kompaniju od poverenja. To je zbog činjenice da se prilikom ovog postupka isključivo koriste sredstva koja su ekološki prihvatljiva, koja imaju brzo, i dugotrajno dejstvo; ali su i bezbedna po zdravlje ljudi. 

Nakon što angažujete kompaniju za dezinfekciju vaše firme, njihov stručni tim će detaljno sagledati situaciju, videti u kojoj meri su mikroorganizmi rasprostranjeni i predložiti vam kompletne mere. 

Sve one imaju da u kombinaciji sa sredstvima pruže zdravu i bezbednu sredinu, a time i da dovedu do bezbednog broja mikroorganizama kako ne bi narušili dodatno vaše i zdravlje vaših zaposlenih i klijenata. 

Koliko je dezinfekcija važna? 

Shvatile su i ptice na grani da je dezinfekcija izuzetno važna za svaku kompaniju, ali ona je i neophodna kako bi se očuvalo zdravlje. Upravo ćete samo redovnom dezinfekcijom smanjiti rizik od nastanka i širenja raznih zaraznih bolesti, ali i od kvarenja hrane, trovanja pa sve do određenih bolničkih infekcija kao i zaraznih bolesti. 

Dezinfekcija firmi se sprovodi na mestima gde postoji rizik od pojave zarazne bolesti, ali i u cilju prevencije kao i u situaciji kada epidemija nastane. Tako govorimo o preventivnoj, tekućoj i završnoj dezinfekciji. 

Hemijska metoda dezinfekcije zahteva primenu dezinficijenasa, a oni moraju biti ekološki prihvatljivi, bez mirisa, sa maksimalnim učinkom, bezopasni po zdravlje ljudi kao i sa svim potrebnim dozvolama za korišćenje nadležnog ministarstva. 

To je ustvari ispitano kao i registrovano sredstvo, hemijsko sredstvo uz pomoć će stručna ekipa izvršiti dezifekciju. Kako bi on mogao da postigne željeni efekat, potrebno je da stupi u kontakt sa mikroorganizmom koji je tu prisutan i potrebno ga je uništiti. 

Što se tiče samih preparata, zaista razni faktori mogu uticati na efikasnost, a tu se pre svega misli na pH medijum, vreme delovanje, temperaturu, koncentraciju, kao i broj i vrstu mikroorganizama koji su prisutni.

Kako najbolje pripremiti prostor za dezinfekciju? 

Preporučljivo je da pre same dezinfekcije zaposleni odrade čišćenje kao i pranje određenih površina jer će na taj način biti uklonjena makroskopska nečistoća i biće smanjen broj mikroorganizama do određene mere. Nije na odmet zaista da se dezinfekcija obavi pre i posle čišćenja i to u situaciji kada se radi o neki naročito opasnim mikroorganizmima. 

Potrebno je i određeno vreme da sve to deluje, a u zavisnosti od vrste dezinficijensa to je od 5 do 30 minuta – a jedino se na taj način ostvaruje predviđeni učinak. 

Jako je bitno da prilikom izbora kompanije koja će vam raditi dezifekciju firme voditi koje preparate ona koristi. Vodite računa o tome kako oni utiču na životnu sredinu, ali i kako se odražavaju nivoa zdravlje ljudi i životinja. 

Dezinfekcija je metoda namenjena svima onima kojima je stalo do uspešnosti biznisa, ali i produktivnosti zaposlenih. Redovnom dezinfekcijom firme omogući ćete idealne zdravstvene uslove za rad kao i rad sa klijentima i poslovnim partnerima. Uspeh je u tom slučaju zagarantovan.