perlit cena

Važnost dobre strukture zemljišta

Struktura zemljišta je u osnovi važna za pravilan rast i razvoj biljaka, opisujući sposobnost obrade zemljišta odnosno sastav takozvanih strukturnih agregata.

Osnovni sastav zemljišta upravo predstavljaju izdvojeni strukturni agregati koji zajedničkim delovanjem utiču na mehaničke osobine zemljišta, plodnost i mogućnost dalje obrade. Pored plodnosti zemljišta i sadržaja hranljivih organskih materija, veoma je važan raspored agregata koji dalje određuju strukturu rastresitog, zbijenog ili praškastog tipa zemljišta. Postoje brojni faktori koji utiču na stabilnu unutrašnju strukturu zemljišta, pri čemu je svaki od njih klasifikovan na prirodne i antropogene činioce. Najbolja su zemljišta rastresite strukture sa laganom formom agregata, pri čemu se dodatkom perlita ona može ostvariti. 

Koristite poseban dodatak za zemljište u vidu perlita

Perlit pripada prirodnoj grupi materijala sa posebnim uticajem na popravku strukturnog sadržaja zemljišta bez posebnih uticaja na hemijska svojstva. Perlit se prodaje u vidu sitnih granula veoma male ukupne težine, koja dalje kreira efekat porozne strukture zemljišta. Perlit cena zavisi od sadržajnog odnosa samih agregatnih čestica odnosno od same primene koja može biti u kombinaciji sa zemljom za cveće.

Zanemarljiva je cena perlita u odnosu na sve istaknute i pozitivne osobine koje on pruža, poput vazdušaste strukture, dobre provodljivosti zemljišta i  adekvatne aeracije. Perlit se veoma lako raspoznaje svojom beličastom bojom, laganom strukturom i pozitivnim efektima koje biljka od njega dobija. 

Najvažnije osobine perlita korisne za zemljišnu strukturu

Perlit je prema svom izgrađenom sastavu veoma stabilna komponenta, otporna na većunu spoljašnjih uticaja sredine. Pozitivna osobina je nemogućnost dalje razgradnje, pri čemu perlit zadržava stabilnu strukturu. Primenljiv je na svakom tipu zemljišta, čak i onim sa kiselom reakcijom pH vrednosti, upravo zbog svoje neutralnosti. 

Perlit nema negaitivnih efekata na zemljište, time što u svom sastavu ne sadrži štetne materije, boje niti mirise. Sve što ulazi u sastav perlita, nastalo je procesom prirodnog porekla vulkanskih aktivnosti. Perlit oponaša sunđerastu strukturu, utičući pozitivno na zadržavanje viška tečnosti i time otpuštanja u momentu kada je biljkama neophodno.

Zahvaljujući povoljnoj strukturi odnosno uslovima koje pruža u sastavu zemljišta, perlit je dobar izolator ali i efektivni aerator korisnog kiseonika. Perlit povoljno utiče na ukorenjavanje, čime se vrši efektivnije presađivanje mladih izdanaka tokom proleća. Ukoliko se vrši upotreba u veoma zasićenim odnosno previše tretiranim zemljištima, perlit zadržava stabilnu strukturu odnosno način delovanja. 

Široka primena perlita u procesu uzgoja biljaka

Zahvaljujući korisnim osobinama koje poseduje, perlit se upotrebljava u širokom uzgoju biljaka, najčešće u kombinaciji sa drugim zemljišnim supstratima. Perlit se može smatrati oplemenjivačem zemljišta, zahvaljujući stabilnom obliku i usmerenom delovanju na strukturu zemljišta. 

Ukoliko se bavite cvećarstvom perlit je veoma koristan u tom pogledu, održavajući dovoljno vlažnosti u periodu toplih dana. U poljoprivednoj proizvodnji bilo kog zasada, perlit je takođe pronašao uspešnu primenu uz poseban osvrt na gajenje vinove loze. Sadnja gljiva koja potražuje više vode u odnosu na druge poljoprivredne kulture, uspešno se formira zahvaljujući kombinaciji perlita i mešovitog zemljišnog supstrata. Biljke koje su izložene svim spoljašnjim uticajima sredine, poseduju veću oscilaciju i osetljivost na temperaturne promene. Zahvaljujući perlitu, zemljište stvara dobru tampon zonu odnosno izolacionu barijeru, kojom se biljka štiti od suše ili smrzavanja.