releji

Od čega se releji sastoje?

Relej je jednostavan elektromehanički prekidač koji se sastoji od elektromagneta i skupa kontakata. Releji se nalaze skriveni u svim vrstama uređaja. U stvari, neki od prvih računara koji su ikada napravljeni koristili su releje za primenu logičkih kapija.

Releji su veoma jednostavni električni uređaji. Postoje četiri dela u svakom releju:

  • elektromagnet;
  • armatura koju elektromagnet može privući;
  • opruga;
  • set električnih kontakata.

Releji, bilo da su to vremenski releji ili visokonaponski, sastoje se od dva odvojena i potpuno nezavisna kola. Prvi je na dnu i pokreće elektromagnet. U prvom kolu prekidač upravlja snagom elektromagneta. Kada je prekidač uključen, elektromagnet je uključen i privlači armaturu. Armatura deluje kao prekidač u drugom krugu. Kada je elektromagnet pod naponom, armatura pravi drugi krug i lampica gori. Kada elektromagnet nije pod naponom, opruga povlači armaturu i krug nije potpun. U tom slučaju svetlost je tamna.

Kada treba izabrati odgovarajuće releje, trebalo bi da imate kontrolu nad nekoliko promenljivih:

  • napon i struja koji su potrebni za aktiviranje armature;
  • maksimalni napon i struja koji mogu proći kroz armaturu i kontakte armature;
  • broj armatura (uglavnom jedna ili dve armature su dovoljne);
  • broj kontakata za armaturu (uglavnom jedan ili dva kontakra su potrebni, a nekada vremenski releji mogu imati dva kontakta, od kojih se samo jedan koristi);

Često se postavlja pitanje da li je kontakt, u slučaju da obezbeđen samo jedan kontakt, zapravo normalno otvoren ili normalno zatvoren,

Važno je napomenuti da je suština releja u tome što oni koriste malu količinu snage u elektromagnetu koja dolazi, recimo, iz malog prekidača na kontrolnoj tabli ili elektronskog kola male snage. Mala količina snage dovoljna je za pomeranje armature koja je u stanju da prebaci mnogo veća količina snage. Na primer, ako se elektromagnet napaja pomoću 5 volti i 50 miliampera, tj. 250 milivata, armatura može da podrži 120V naizmeničnog napona pri naponu od 2 ampera, odnosno 240 vati.

Upotreba releja

Releji su uglavnom nalaze u kućnim aparatima gde postoji elektronska kontrola koja uključuje, na primer, motor ili svetla. Oni su takođe česti u automobilima, gde jačina napajanja od 12V znači da je za sve potrebno velika količina struje. U novijim modelima automobila proizvođači su počeli da kombinuju relejne panele u kutiji osigurača kako bi olakšali održavanje. Takođe, na mestima gde treba prebaciti veliku količinu snage, releji su često kaskadni. U ovom slučaju, mali relej prebacuje snagu potrebnu za pogon mnogo većeg releja, a taj drugi relej snagu za pogon tereta.

Postoji nekoliko tipova releja, a među njima se mogu naći vremenski releji, termalni, visokonaponski, frekventni, itd.

Zašto se koriste releji u automobilu?

Nekoliko je prednosti upotrebe releja u automobilu. Prvo, korišćenje releja znači da komutacionom kolu nije potreban prekidač ili kabl sa visokom strujom, što smanjuje troškove i težinu. Drugo, releji se mogu postaviti bilo gde u vozilu kako bi se obezbedio efikasan prenos snage na električni pribor kojim se upravlja. Pritom, važno je istaći da su ovi uređaji savršeni za kontrolu mnogih kola u automobilu poput farova, električnih motora, grejača itd.