Kako učiti efikasnije?

Šta prvo pogledate kada znate da imate da učite? Da li prvo gledate broj strana, naziv gradiva ili smišljate strategije kako što pre da završite? Mnogi najpre prvo prebrojavaju stranice, ima i onih koji prvo pogledaju šta je tema gradiva, ali ima i onih koji znaju kako što pre da usvoje nova znanja i obimne informacije da selektuju. Brzo učenje je veština koja se da naučiti. Samo je potrebno znati šta su prioriteti i odakle treba krenuti. Za brzo učenje mogu da posluže i pojedine tehnike koje olakšavaju sticanje novih znanja, a neke od njih su mape uma ili konceptualne mape.

Naime, kada je brzo učenje u pitanju, pre svega je potrebno biti dobro organizovan, imati volju i želju za učenjem. Međutim, kako biste što pre usvojili nove informacije, pripremite plan učenja. Najpre odredite period kada ćete učiti. Važno je odrediti vreme za učenje. Nekome je koncentracija bolja ujutru rano, nekome popodne, ali u odnosu na svoje ostale obaveze odredite koliko ćete vremena posvetiti učenju. Na ovaj način ćete pristupiti odgovorno obavezama, jer ćete sve pripremiti na vreme i onda početi sa čitanjem.

Ovih dana je aktelna mala matura pa ove tehnike mogu biti veoma korisne za polaganje prijemnog ispita. S obzirom da se za mnoge privatne srednje škole i sportske gimnazije ne polaže prijemni ispit ove tehnike vam mogu koristit na kontrolnim testovima ali i stuentima na polaganju ispita.

Treba napomenuti da brzo učenje ne znači i nedovoljno efikasno, jer brzo učenje može uz dobar plan i strategiju da bude i te kako uspešno. Kada vreme lepo rasporedite i kada se zna koliko vremena ćete posvetiti knjizi, a koliko zabavi i odmoru, odna ćete napraviti i dobru organizaciju. Neophodno je da slušate svoje profesore, jer živa reč će vam mnogo pomoći kasnije tokom učenja. Biće vam potrebno manje vremena da naučite gradivo koje su vaši profesori ili nastavnici toga dana predavali, jer je mnogo lakše kada se čuje živa reč. Da bi savladali gradivo u kratkom vremenskom roku potrebno je da poznajete neke tehnike brzog učenja.

Tehnike za brzo učenje

Ako pratite predavanje ili ako ste pažljivi na času, hvatajte beleške, jer će vam najvažnije informacije znatno olakšati učenje novog gradiva. Ako možda koristite mape uma, uz dobre beleške i jasno napravljen crtež sve će biti lakše. Uz mape uma i dobre asocijacije shvatićete ključnu ideju gradiva, a onda ćete izdvojiti manje bitne informacije i brže ćete ključne reči zapamiti.

Nemojte da učite odmah 10 sati, jer ljudski mozak nije u stanju da neprekidno prima informacije. Nije isto kada učite dva sata potpuno koncentrisani i kada učite pet sati sa malo koncentracije. Zato rasporedite vreme učenja. Najpre pređite teže gradivo, a onda pređite na lakši deo. Nemojte učiti sve odjedno, već razdvojite gradivo, pa učite deo po deo ili po različitim celinama.

Kada je potrebno naučiti mnogo podataka, nemojte odmah sve da učite, već rasporedite po smislenim pasusima. Podvucite najvažnije ideje, skicirajte celinu, označite različitim bojama ključne pojmove i napravite sliku kako biste što brže usvojili mnogo novih pojmova. Ako postoje pojmovi koji vam i nisu baš jasni, najpre sami razjasnite sebi njihovo značenje, jer ćete tako lakše zapamtiti nove informacije.
Svakako, uz pomoć tehnika pamćenja kao što su mapiranje, vizualizacija, asocijacije, sigurni smo da ćete zapamtiti brže i više informacija.

Ukoliko se poslužite nekom od tehnika pamćenja, kada budete ponavljali naučeno, dovoljno će biti da bacite pogled na svoj crtež ili skicu i odmah ćete se prisetiti ključnih ideja i pojmova iz gradiva.