Šta je Centralni registar faktura i koje obaveze proizvodi

Prvog marta 2018. godine počeo je rad Centralnog registra faktura – baze podataka koji je uspostavilo i kojim upravlja Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Uprava za trezor  je  sistem u kojem se, u skladu sa  izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, usvojenim od strane Narodne skupštine Republike Srbije decembra 2017.godine,  registruju fakture i ostali zahtevi za isplatu  koje su izdali  poverioci u komercijalnim transakcijama do kojih dolazi između javnog sektora kao dužnika  i privrednih subjekata.

Zašto je važan Centralni registar faktura

Uspostavljanjem Centralnog registra faktura  omogućeno je uvođenje potpuno novog sistema evidentiranja potraživanja od subjekata javnog sektora (odnosno onoga što se popolarno naziva državom), čime nastaje i novi sistem praćenja izmirivanja njihovih  novčanih obaveza.

Time država nastoji da uredi i pospeši izmirivanje obaveza subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama, kao i da uspostavi adekvatnu dinamiku izmirivanja tih obaveza.

Uz materijalne odredbe definisane su i nove kaznene odredbe, kao kompletan paket mera koji bi trebalo da omogući realizaciju ideje o blagovremenom i potpunom izmirivanju obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima sa kojima ima novčane transakcije.

Jednostavno rečeno, poveriocima se omogućuju efikasnija naplata potraživanja od  subjekata javnog sektora sa kojim imaju određenu poslovnu saradnju, koja podrazumeva isporuku roba i usluga.

Stoga su i dužni da izdate fakture i ostale zahteve za isplatu, povodom  komercijalnih transakcija  sa subjektima javnog sektora, pre dostavljanja njima kao dužnicima, registruju u Centralni registar faktura. Nezavisno od toga da li su  privredni subjekti (pravna lica) ili takođe subjekti javnog sektora.

Centralni registar faktura je, dakle, sistem koji važi za privredne subjekte koji posluju sa državom i bez ovakve registracije potraživanje neće ni biti isplaćeno, ali onaj ko ne registruje fakture iz komercijalnog odnosa sa državom može zbog tog propusta biti i sankcionisan.

 Pregled unetih podataka

Centralni registar faktura se inače  vodi preko posebnog informacionog sistema Uprave za trezor. Ovaj informacioni sistem omogućuje poveriocima i dužnicima pristup, unos i pregled unetih podataka preko odgovarajuće veb aplikacije.

I poverioci i dužnici pristup Centralnom registru ostvaruju time što unose identifikacione podatake u veb aplikaciju Uprave za trezor.

Postupak registracije fakture obavlja se tako što poverilac unosi podatke iz te fakture ili iz drugog zahteva za isplatu u informacioni sistem Centralnog registra faktura, koji vodi Uprava za trezor. Kada informacioni sistem registruje te podatke,  toj fakturi ili drugom zahtevu za isplatu dodeljuje se jedinstven identifikacioni broj.

Posle registrovanja fakture ili drugog zahteva u  Centralnom registru faktura, odnosno u roku od tri radna dana od registrovanja, poverioci su dužni da ih dostave dužnicima uz instrukcije za plaćanje.

Dužnici – subjekti javnog sektora, odnosno državne institucije, izmiruju te novčane obaveze samo  kada su fakture ili drugi zatevi ispravno registrovani u Centralnom registru faktura, posle provere u ovom sistemu. To zapravo znači da su u izmirivanju novčanih obaveza uslovljeni prethodnom registracijom faktura i drugih zahteva za isplatu na stranici Centralni registar faktura.

Reč je o  odstupanju  od uobičajenih obligacionih pravila, što može biti  komplikovano zbog toga što nije propisan rok u kom su obavezni da  kao dužnici , od momenta izdavanja fakture ili drugog zahteva za isplatu, ove registruju u Centralni registar faktura.

Inače, dužnici – subjekti javnog sektora novčane obaveze izmiruju u uobičajenim rokovima koji su propisani Zakonom.

U cilju razjašnjenja nedoumica i olakšanja postupka podnošenja zateva za registraciju, kao i za rad u Centralnom registru faktura,  u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura (Sl. Glasnik RS broj 7/2018), doneto je i Korisničko uputstvo.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, obavlja Odeljenje za budžetsku inspekciju Ministarstva finansija.

Ovo odeljenje preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Ukoliko imate još nedoumica preporučujem da pogledate gornji video i kontaktirate profesionalnog poreskog savetnika na temu „Šta je centralni registar faktura“.