Šta dalje: Nakon otvaranja firme – novi koraci


Već smo zaključili da otvaranje firme ne mora da bude neki nedostižan izazov za ljude koji samo žele da se osamostale u svom poslovanju i sami sebi određuju obaveze i prihode. Biti samostalan, u svemu, a naročito u poslu nosi sa sobom velike odgovornosti. Ako ste se već odlučili na korak otvaranja firme i odabrali jednu od pravnih formi društva, odabrali ste pravo ime za vašu firmu, gde ste poštovali propise APR-a, sastvili ste Osnivački akt, shvatili ste da su ove sve stvari, samo naizgled komplikovane, ali ih je moguće završi još lakše uz savete i pomoć stručnjaka koji već savršeno dobro znaju kako da vam pomognu da dođete do otvaranja firme, što je vaš glavni cilj.

Kako posle otvaranja firme?


Naravno da se zapitamo koji nas koraci očekuju nakon i otvaranja firme.
Prvi od narednih koraka je izrada pečata. Pečat je moguće izraditi kada imate određeno rešenje iz APR-a, koje se dobija nakon registracije firme. Korišćenje pečata od 2018. godine nije obavezno privrednim društvima – to možete sami odlučiti jer sva potrebna dokumentacija vezana za firmu i ugovore i kupoprodajne fakture nije obavezno overiti pečatom. Jedino ste u obavezi da banku obavestite pismenim putem da nećete koristiti pečat.

Tekući račun firme


Otvaranje tekućeg računa firme je naredni korak, koji je, znamo svi, obavezan. Da biste otvorili tekući račun firme ponovo ćete morati da sakupite razna dokumenta: zahtev za otvaranje poslovnog tekućeg računa, karton deponovanih potpisa iz banke, OP obrazac overen kod notara, rešenje o u usvajanju registracione prijave APR-a, dokaz o identitetu (lična karta), prateća dokumentacija banke. Ovo je osnovna dokumentacija potrebna za otvaranje tekućeg računa firme, ali poslovanje banaka nekad nalaže da je potrebno ptikupiti još neka dokumenta. To je pitanje razlike poslovanja banaka, tako da je najbolje da se na prvom mestu raspitate koja je od banaka najbolja za tekući račun vaše firme.

Poreska uprava


Naredni korak, ali ne i manje važan, jeste prijava poreskoj upravi. Samim ti što ste otvorili firmu, kao što smo pomenuli, imate i dodatne obaveze. Jedna od najbitnijih je redovno plaćanje poreza. Zato je bitno da se prijavite poreskoj upravi u zakonskom roku, a to je 15 dana nakon registracije firme u APR-u. Potrebno je da podnesete poresku prijavu, kako biste bili registrovani kao novi poreski obveznik. Poreska prijava se može podneti i elektromskim putem, u slučaju da imate neophodne elemente.

PDV


Ovaj korak ne mora da bude među prvima, ali to ne umanjuje njegovu važnost za dalje poslovanje vaše firme. PDV zavisi od vaših prihoda u toku jedne godine, ako je on manji od 8 miliona dinara nećete biti obavezni da placate PDV. Zato je jako važno da pre nego uđete u sam sistem PDV-a da  posavetujete sa stručnjakom.

Poslovne knjige


Pored svega navedeneog potreban nam je neko ko će voditi računa o poslovnim knjigama, fakturama,  novim zakonima, a to je nesumnjivo knjigovođa. Tada treba da  da izaberete pravu osobu, dobrog stručnjaka,knjigovodstvenu agenciju  sa iskustvom, osobu kojoj možete da verujete, da je pouzdana, jer ona čitav vaš posao drži na papiru i njena odgovornost je  velika.