ŠTA  BI  BILO  DA  NJIH  NEMA?

Moramo priznati da moderan čovek sve više posrće u nekim moralnim principima. Današnji čovek zaboravlja da su se civilizacije borile da unaprede svoje društvo. Uvodila su se najpre pravila, a kasnije i zakoni ponašanja, ne bi li društvo bilo sigurnije i ravnopravnije za život pojedinca. I dok su Egipćani, Vavilonci, stari Grci i Rimljani osmišljali što pravednije zakone, nama je danas teško da ih poštujemo. Čovek je oduvek imao izražen osećaj za pravdu, pa su se tako gradili pravni sistemi. Treba biti određeno šta je društveno prihvatljivo, a šta nije. Mora se obezbediti i osigurati svakom pojedincu pravo. A ako se nekom naruši pravo, on kreće u potragu prava koja mu sleduju. Nisu svi prestupi isto graduisani, neki mogu biti vrlo ozbiljni. Ali ako stignete do najvišeg suda, vi ste sigurno stigli u prestonicu svoje zemlje. Advokati Beograda su vam uvek na raspolaganju da vas zastupaju. Oni su ti koji zastupaju vaše interese. Saslušaće vas i preuzeti vašu borbu na sebe.

KAKAV JE TO ČOVEK, TAJ BEOGRADSKI ADVOKAT?

Advokati su ljudi koji zbog svog izraženog osećaja za pravdu upisuju Pravni fakultet i posle dugog niza godina izučavanja teorijskog znanja zakona, tek imaju da se usavršavaju. Neko je ostavio za sobom svoje mirno mesto i krenuo za svojim snom – advokata Beograda. Puno je truda, rada, neprospavanih noći iza njihove diplome. Uvek je motivacija morala biti visoka, uvek su imali volju, a to nije lako. To je zato što su oni neumoljivi sanjari da poprave društvo. Sanjaju konstruktivno i često ostvaruju snove. Oni su entuzijasti i idealisti, a to iscrpljuje. Uvek imaju jasan cilj od kog ne odustaju. Kada se mi umorimo i razočaramo, oni kreću u našu bitku. Neprestano se bore, ne odustaju olako. Ovakvom profilu ličnosti pripada oko 1% ljudske populacije, kao i taj naš zaneseni advokat Beograda! Ako je ponekad tih, pustite ga da se osami, jer to ga rehabilituje za sledeću bitku za vas.

A KAKO JE ON POSTAO ADVOKAT BEOGRADA?

Kao što sam već rekla, preduslov je završen Pravni fakultet. Onda je u obavezi da završi pripravnički staž, čija je dužina regulisana zakonom. Dok je pripravnik, može, ali i ne mora biti plaćen. Ono što dobija od starijih kolega je dragoceno iskustvo. U nekoj advokatskoj kancelariji uči kako da razgovara sa klijentima, kako da barata određenom terminologijom, kako da sastavi tužbu. Jednostavno, on stiče iskustvo kroz praktičan rad. Potom dolazi na red polaganje pravosudnog ispita. On se polaže usmeno i pismeno. Pismeno polažu građansko i krivično pravo, a usmeno polažu još 7 ispita. Sve ovo polaže odjednom.  Tu nije kraj! Zakon o advokaturi predviđa naknodno polaganje još 3 oblasti. Tek onda je taj sanjar akreditovan advokat. I uopšte nije važno da li je advokat Beograda ili nekog drugog mesta. Istim putem prolaze svi advokati. Iz svega ovoga zaključujemo koliko je naporan put kojim prolaze advokati. Ta uornost i predanost vam je već dovoljna da shvatite koliki su borci, ti ljudi. Koliko god da je neki pravni sistem dobar i sprovodljiv, on nam ništa ne znači bez advokata. Oni nam sve objasne, protumače i predoče svaku mogućnost. Posavetuju vas isključivo u vašem interesu. Na to se obavezao kada je svečano dao zakletvu, kada je postao advokat.