Privatni domovi za stare

Kako je zdravstveno stanje promenljivo, i sa godinama života se dešava da se ono pogoršava. To je prirodno i normalno, i neće zaobići nijedno živo biće koje živi na planeti  Zemlji.  Sa nizanjem godina  postajemo sve sporiji, naše životne funkcije i aktivnosti progresivno slabe.  U Srbiji često srećemo primer da u zajednici žive više generacija to su unuci, roditelji bake i deke. Generacije u prošlosti a i danas, su svoja odrastanja najviše vezivala za vreme provedenim sa bakom ili dekom, vuku se lepe uspumene, događaji… Međutim, sa godinama stvaraju se i veće potrebe kako za mlađe tako i za starije članove porodice. Svako želi prostor i vremena za sebe.

Domovi za stare nisu strana mesta za nikog, pa su tako oni sve češće mesto gde najstariji građani žele da provedu svoje poslednje dane i dočekaju nezaobilazan događaj koji svim živim bićima predstoji, a to je smrt. Sa razvojem društva tako i tržišta, poslednijih decenija se kod nas osim državnih domova za stare pojavljuju i privatni domovi za stare. Privatnih domova za stare u Beogradu i Srbiji ima sve više i više.

Da bi jedan privatni dom za stare mogao neometano da radi i prima korisnike na smeštaj, neophodno je da ispunjava određene uslove. Ukoliko se određni uslovi, koje propisuje nadleženo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izda potrebnu licincu za rad i upiše ga u svoj registar privatni dom za stare može neometano da radi u suprotnom je potrebno prijaviti ovakve nelegalne domove za stare.

Neophodno je da prostor privatnog doma za strate ispunjava kako prostorne, tako i tehničke i kadrovske uslove. Prostorije u kojima se boravi moraju da budu maksimalno prilagođene korisnicima, pa tako za lica koja koriste tehnička pomagala prilikom hodanja (kolica, štap, štake) neophodno je obezbedi rampu za lakši izlazak i ulazak u neku prostoriju ili zgradu.

Dom za stare Gardos

Hrana u domovima za stare

Hrana koja se priprema treba da bude adekvatna i adekvatno servirana, ne treba da se skloni sa uma da se sa godinama starosti pojavljuju neke hronične bolesti poput dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, kardiovaskularnih oboljenja koje iziskuju i posebni režim ishrane. U privatnim domovima za strare neophodna je kako medicinska nega, tako i socijalno – psihološka podrška. Medicinsku negu pružaju negovatelji, medicinske sestre, fizioterapeut i doktor. Dok je socijalno-psihološka podršku zadužen socijalni radnik.

Cena privatnog starrackog doma

Cene smeštaja u privatnim domovima za stare se kreću od 36.000 dinara pa i do 120.000 u zavisnosti od tipa smeštaja i stepena samostalnosti korisnika. Odnosno da li je korsnik koji je smešten u privatnom domu za stare smešten u trokrvetnoj, dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi ili apartmanu kao i od toga koliko je samostalan u izvršavanju dnevnih aktivnosti kao i koliko je samostalan da se brine o sebi.  Ne treba zaboraviti i samu lokaciju doma za stare, koja je takođe bitna za formiranje konačne cene smeštaja.

Dom za stare je mesto za sjajno druženje i upoznavanje najstarih članova društva. Često se organizuju druženja i radionice gde stanari staračkog doma imaju priliku da pevaju, plešu, slikaju, pišu, recitituju i tako stvaraju posebno uživanje za sebe i za ljude kojih vole. Naši najstariji članovi kako društva tako i same porodice, zaslužuju da svoj kraj života provedu u atmosferi i ambijentu kakav zaslužuju.