Biohemijske analize

Analiza krvne slike

Analiza krvne slike u laboratorijama može biti značajan faktor u dijagnostikovanju mnogih bolesti, koje se pojavljuju sve češće bez ikakvih simptoma. Značaj analize krvi veoma je veliki i znatno sve više doprinosi otkrivanju bolesti odnosno razvijanju metoda i lečenja istih. Vađenje krvi je kratkotrajan proces, koji će omogućiti vama i vašem lekaru da za kratko…